OBEĆANJA ZA OBNOVU I OJAČANJE

Uvjeren sam da je upravo sada vjera Tijela Kristova pod žestokim sotonskim napadom.

Znamo da je sotona uvijek donosio žestoke napade protiv naroda Božjega, uzrokujući strašno trpljenje. Stoljećima se prolijevala krv mučenika. Pobožni sveti poput Joba oštro su bili kušani. Ali juriš protiv vjernika koji danas vidimo sotonin je posljednji okršaj.

Upravo kao što se danas širi bezakonje diljem svijeta, tako i nevolje i kušnje Crkve Božje. Vidimo nezapamćenu baražu bolesti, nevolja, poteškoća za poteškoćom, jedan problem za drugim – sve što svakom vjerniku pobjedonosan život naizgled čini nemogućim.

Naša vjera i snaga mogu slabiti, ali za vrijeme naše slabosti, Bog nam daje čudesna obećanja za obnovu i ojačanje. Ovdje su neka obećanja koja mene održavaju:
  • "Bog je moj bedem snažni, ta on put moj učini savršenim …On se pruži s visine i prihvati me, izvuče me iz mnogih voda. Izbavi me od mog moćnog neprijatelja i od onih koji me mrze, jer bijahu jači od mene … On je štit svima koji se k njemu utječu" (2 Sam 22,33.17-18.31).
  • "Ti me opasa snagom za boj" (2 Sam 22,40).
  • "Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje" (Ps 29,11).
  • "Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog" (Ps 68,36).
  • "Kad mi malakšu sile, ne zapusti me! Ići ću u sili Gospodina Boga" (Ps 71,9.16).
  • "Blažen čovjek kojemu je snaga u tebi … Hode od snage do snage; svatko će se od njih pojaviti pred Bogom na Sionu" (Ps 84,5.7).
Vjerujete li da je vaš Bog snažan, kao što psalmist izjavljuje? Ako jest, nikakva sila ne može opstati pred njim. Predajte sve u njegovu moćnu i snažnu ruku i on će stvoriti put. A što je još važnije, vjerujte njegovoj riječi: "U dan kad te zazvah, uslišio si me, okrijepio me snagom u duši mojoj" (Ps 138,3).