NADNARAVNA OPSKRBA - Carter Conlon

"Hajde na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi te joj otvori usta pa ćeš naći stater. Uzmi ga i podaj im ga za me i za se" (Mt 17,27).

Shvaćamo kako je Isus htio biti siguran da su platili hramski porez. Pitanje je zašto Isus jednostavno nije posegnuo u svoj džep i dao Petru novčić? Zašto mu je dao detaljne upute da pođe na more i baci udicu te će naći novac u ustima prve ribe koju izvuče? Na kraju krajeva, ako nije imao novac u svom džepu, sigurno je da ga je mogao stvoriti ondje kao u ustima ribe! Što se sa svime time želi reći?

Evo što je Isus učio Petra, a to je ista lekcija koju danas pokušava naučiti nas: "Budete li se sad bavili malim stvarima, otvorit ću vam put nadnaravne vjere i opskrbe. Otvorit ću vam nešto što će donijeti čast imenu Božjem."

Zamislite Petra kako se spušta do obale i objašnjava ljudima kako ga je Bog uputio da uhvati ribu jer ima novac u ustima da plati hramski porez. Drugi bi ribari zaključili: "Ovaj je momak izgubio pamet! Predugo je visio oko tog Učitelja!" Međutim, kad se Petar sat kasnije vratio s kovanicom u ruci, mogao je posvjedočiti: "Bilo je upravo onako kao što mi je Gospodin rekao! Uhvatio sam ribu, otvorio joj usta i tamo je bio novac – dovoljan za mene i Isusa da platimo porez."

Ovo je slika o tome da kad vi i ja donesemo odluku da činimo ispravno, naći ćemo nadnaravnu opskrbu koja nam je potrebna – opskrbu da budemo iskreni, opskrbu radosti, opskrbu utjehe koju smo možda pokušavali naći negdje drugdje. A sve to započinje kad dopustimo Isusu da pođe u kutove hrama (taj hram smo vi i ja) i kaže nam: "Želim s tobom o nečem razgovarati." Kad je Isus razgovarao s Petrom u hramu, Petar je lako mogao otići i reći: "Dobro, ja sam oslobođen i neću platiti hramski porez." Međutim, hvala Bogu, platio ga je, jer Isus ga je naučio nešto o nadnaravnom.

__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001.