JEDINO DUH SVETI - Jim Cymbala

Sjetimo se kako netko postaje kršćanin. Prije nego osoba može osjetiti potrebu za Isusom Kristom kao spasiteljem, najprije mora biti osvjedočena o grijeh. "Kad dođe (Duh), on će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud" (Iv 16,8). Duh Sveti nam pokazuje naš grijeh i potrebu za spasiteljem. To je ono što svaki vjernik iskusi u obraćenju Kristu.

Isus je isto tako učio da se ulazak u kraljevstvo Božje (rođenje odozgo) može dogoditi jedino djelom Duha Svetog. Rekao je Nikodemu: "Zaista, zaista, kažem, ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko" (Iv 2,5).

Duh Sveti koji radi u nama uzrokuje da se okrećemo od našega grijeha i usredotočujemo oči na Isusa. Dok možemo biti u iskušenju misliti da sami možemo stvoriti emocionalno ozračje kako bi se to dogodilo, istina je da se novo rođenje ili preporod može dogoditi jedino kroz djelo Duha Svetog.

Apostol Pavao je učio da su vjernici "hramovi Duha Svetoga" (1 Kor 6,19) i, jer Duh živi u nama, to nas čini drukčijima od ostatka svijeta. Ako Duh Sveti ne živi u osobi, nikakvo crkveno članstvo ili čak iskreno nastojanje da živi dobrim životom ne može je učiniti kršćaninom. Jedino iskrena vjera u Isusa Krista kao Spasitelja, potvrđena Duhom Svetim, čini nas novim stvorenjem. Prebivanje Duha u vjerniku samo je drugi način da se kaže: "Krist u nama", jer nazočnost Duha Svetog predstavlja Isusa.

Kad Bog gleda dolje na zemlju, on se ne usredotočuje na etnicitet i nikada ne prepoznaje vjerske denominacije. On vidi samo dvije vrste ljudi: svoju djecu koja imaju Duha u sebi i nevjernike koji nemaju Duha u sebi. To je tako jednostavno. Danas tjeramo mak na konac u vezi s doktrinarnim položajem da potvrdimo svoju vjeru, ali za ranu crkvu ta definicija bila je jednostavnija. Ili smo hramovi ili nismo. "Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov" (Rim 8,9). Nemoguće bi bilo da apostoli nekoga smatraju pravim vjernikom u Isusa bez popratnog svjedočanstva i djela Duha. Mjerilo je bio Duh Božji.

__________
Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.