KRISTU SLIČNA LJUBAV

Isus je rekao svojim učenicima da započnu svoj rad u Jeruzalemu, u svome gradu, prije nego krenu do krajeva svijeta (vidi Dj 1,8). Ovo mi govori da naša prva misija treba biti našem vlastitom srcu. Drugim riječima, Duh Sveti mora obaviti svoje djelo u nama prije nego može raditi kroz nas.

Prije nekoliko godina, počeo sam moliti Gospodina da proširi moju vlastitu viziju za misije. U to vrijeme počeo sam putovati svijetom održavajući propovjedničke konferencije i vidio sam neke od najgorih sirotinjskih četvrti na svijetu. Srce mi je gorljivo željelo spoznati kako da odgovorim na očajničke vapaje koji su dolazili iz tih četvrti i tako sam proveo sate pred Gospodinom tražeći njegovo breme i moleći za vodstvo.

Prva riječ koju sam primio od Duha Svetoga bila je ovo: "Davide, prije svega, zauzmi najniže mjesto u kući. Ako želiš srce da dosegneš ljudsku potrebu, ponizi se."

Molio sam za Božju milost da to učinim. Počeo sam i propovijedati tu riječ našoj crkvi da bi naša zajednica, koja je misijski orijentirana, mogla primiti istu riječ koju sam ja čuo od Gospodina.

Zatim sam kasnije u molitvi primio sljedeću riječ: "Usmrti ostatke svog ponosa. Ne mogu raditi kroz tebe u punini ako se s time ne pozabaviš. Težak je posao dosegnuti ljudsku potrebu te sav ponos mora nestati." I ponovno sam tražio Gospodina za milost.

Kasnije je došla ova riječ: "Pozabavi se sa svojom ljutnjom. Još uvijek se povremeno lako daš izazvati, u tvom poslu i s obitelji. To mora biti usmrćeno Duhom."

U svemu tome Duh me nastavio podsjećati na Pavlove riječi: "Da, tu je vjera i tu je nada. Ali najveća od svih je ljubav" (vidi 1 Kor 13,13).

Upravo sada naša služba stavlja krovove na crkve u Keniji. Pomažemo financirati program Kenya Kids za siročad u glavnom gradu Nairobiju. Pomažemo iskopati bunare u siromašnim područjima. Pružamo pomoć centru za ovisnike i alkoholičare. Pomažemo hraniti gladnu djecu. Gospodin nas je jasno pozvao da činimo svako to djelo milosrđa.

Međutim, sva ta djela ne bi bila ni od kakve koristi ako ne bi istjecala iz prave Kristu slične ljubavi.