PUT U SILNIM VODAMA - Gary Wilkerson

Prelazak Izraelaca preko Jordana dogodio se u vrijeme žetve. Tijekom tog razdoblja, rijeka nije bila samo puna, nego se voda izlijevala iz korita. Ljudski gledano, bilo je to najgore moguće vrijeme da prelazak.

Skeptici oko Jošue sigurno su se ismijavali: "Uzeo si pogrešno vrijeme, Jošua. Imamo trudnice, bolesnike, starce. Ovo nije od Boga."

Međutim, Bog nas poziva k stvarima koje su ljudski i fizički nemoguće. On gleda na našu situaciju i kaže: "Savršeni su uvjeti da se pokrenem u ime mog naroda. Sad će svijet vidjeti kako se radujem pomažući u svemu mojim slugama."

Upravo možda razmišljate: "Bože, osjećam kako me vodiš da donesem neugodnu odluku. Znam da nemam što je potrebno da bi se to postiglo." To je upravo ono gdje on želi da jeste. U našoj slabosti Bog je jak. I u našem nedostatku naš Bog je velik. Mi kažemo da je to nemoguće, ali s Bogom u središtu ništa nije nemoguće. "Isus ih pogleda pa im reče: 'Ljudima je nemoguće, ali je Bogu sve moguće'" (Mt 19,26).

Do te točke u njihovoj povijesti Bog je već razdijelio vodu za Izraela, ali sad ih je tražio da oni najprije zakorače u vodu. Zapravo je zapovjedio svećenicima da po vjeri unesu Kovčeg saveza u nabujalu rijeku.

Zamislite glasove skeptika! "Bog nas nikada ranije nije vodio da to učinimo. On je uvijek razdijelio vodu za nas. To nije poslušnost njemu, nego iskušavanje Boga."

Čak je i Jošua imao svoje sumnje: "Gospodine, tim sam putem s tobom već prošao ranije i znam kako to funkcionira. Ti si uvijek najprije razdijelio vodu. Zašto hoćeš da mi najprije zakoračimo u ovu nabujalu, blatnjavu vodu? Ovo nema smisla."

Nije važno kako je opasan ili izazovan put koji je Bog stavio pred nas. Zakoračimo li u vjeri, on će razdijeliti vodu. I moći ćemo prijeći po suhu.

"Ovako govori Jahve, koji put po moru načini i stazu po vodama silnim" (Iz 43,16).