DA IH NE SABLAZNIMO - Carter Conlon

"Ali da ih ne sablaznimo, hajde na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi te joj otvori usta pa ćeš naći stater. Uzmi ga i podaj im ga za me i za se" (Mt 17,27).

Iako je Isus upravo objasnio da su oni zapravo izuzeti od hramskog poreza, rekao je Petru: "Da ih ne sablaznimo." Drugim riječima, da naše svjedočanstvo ne bude umanjeno u njihovim očima; da ne budu u mogućnosti pokazati na nas na ulici i reći: "Lopovi! Oni ne plaćaju hramski porez!"

Apostol Pavao to je rekao ovako: "Sve je dopušteno. Ali sve nije korisno. Sve je dopušteno. Ali sve ne izgrađuje" (1 Kor 10,23). Da, postoje stvari koje mogu biti dopuštene u našem kršćanskom životu, ali još uvijek moramo uzeti u obzir potencijalni utjecaj na one oko nas.

Dopustite mi dati primjer. Čovjek koji me doveo Gospodinu započeo je tako što je iz tjedna u tjedan počeo dolaziti na moja vrata, navješćujući evanđelje i govoreći mi kako je nekada bio pijanica, ženskaroš i kockar. Iako sam se izvana odupirao njegovim riječima, nisam mogao poreći da ovaj čovjek stoji preda mnom kao život potpuno promijenjen milošću Božjom. Bilo je to nešto s čime sam se morao obračunati. Da bih ga iskušao, čak sam mu jednom ponudio pivo. Vidite, da ga je uzeo ili ako bih otišao u njegovu kuću i vidio ga s čašom alkohola na stolu, možda danas ne bih bio kršćanin. Pretpostavio bih da je on čovjek baš kao i ja koji je jednostavno svome životu dodao i vjeru. Istina, mogao me uvjeravati: "Ali to je samo mala stvar!" Međutim, po mom mišljenju, stvari su bile ili crne, ili bijele. Ako je uistinu bio novo stvorenje, kao što je govorio da kršćani jesu, stare stvari morale su nestati. Nije bilo sredine, barem što se mene ticalo.

I tako do današnjeg dana razumijem značenje Isusovih riječi kad je rekao: "Da ih ne sablaznimo."

__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001.