K MENI

"Al' i sada – riječ je Jahvina – vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć. Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom" (Jl 2,12-13).

Dok sam ovo čitao, pogodile su me riječi "k meni". Kad se gusta tama nadvila nad Izraelom, Bog je pozivao svoj narod: "K meni – kad me gurate iz svoga društva, kad se milosrđe čini nemogućim, kad čovječanstvo ismijava moja upozorenja, kad strah i tama pokrivaju zemlju – potičem vas da se vratite k meni. Ja sam spor na ljutnju i poznat sam da zadržavam svoje sudove na određeno razdoblje, kao što sam učinio za Jošiju."

Vidite li u ovome Božju poruku nama? Kao njegov narod, možemo zagovarati u molitvi i on će nas čuti i odgovoriti na iskrene, učinkovite, žarke molitve svojih svetih.

Imam riječ upozorenja za crkvu u ovom trenutku: Pazite! Sotona dolazi točno u takav mračan čas kad se katastrofa nadvija nad zemljom, kad pogani bjesne i teroriziraju nacije. Đavao zna da smo ranjivi i izbacuje ovu laž: "Kakvo dobro možeš ti učiniti? Zašto pokušati evangelizirati islamiste kad te žele ubiti? Ništa ne možeš promijeniti. Isto tako možeš dići ruke i od svijeta koji je natopljen grijehom. Nema koristi moliti za izliće Duha. Sve tvoje pokajanje je jalovo."

Ali Bog dolazi k nama s ovom riječi od Joela: "Postoji nada i milosrđe, čak i sada! Ja sam bogat dobrotom i spor na ljutnju. Sad je vrijeme za vas da se okrenete k meni u molitvi. Ja mogu zadržati svoje sudove i donijeti vam blagoslov."

Upravo sada – u vrijeme ubilačkog islamskog ekstremizma, militantnog homoseksualizma, kad je naša nacija izgubila moralni kompas, kad sudovi tjeraju Boga iz društva, kad strah zahvaća čitav svijet – vrijeme je da se okrenemo Gospodinu u molitvi.