POZIV VJERE - Claude Houde

Početak Davidove javne službe je onaj divovski trenutak kad je pogubio diva imena Golijat. On je došao iz onoga što bismo danas vjerojatno nazvali "disfunkcionalnom obitelji". Okrutno su ga ignorirali i zanemarivali. Kao tinejdžer bio je ostavljen da pase stado u planini, što je osamljen i opasan posao.

Kad je čovjek Božji tražio kandidata da zamijeni Šaula i postane kralj, Davidov otac Jišaj pokazao je sve svoje sinove, ali zanemario je Davida. Kao da David ne postoji. Njegova su ga braća omalovažavala, ponižavala i zlobno ispitivala, ismijavajući njegove uzvišene želje.

Kad je David, usprkos njih, pogubio neprijatelja i trijumfirao u svojoj borbi protiv Golijata, ostavio je dom jer ga je kralj Šaul uzeo pod svoje.

Šaul je bio jadan i slab vođa i brzo je postao strašno ljubomoran na Davida. Držao je da je ugrožen Božjom naklonošću prema Davidu i ljubavlju koju je narod imao za njega. Nakon što je imao oca koji ga je ignorirao, David je još gore trpio pod "usvojiteljskim likom oca" koji ga je, nerazuman u svojoj nesigurnosti, na kraju pokušao ubiti.

Upravo je u dane svojih prvih i nesigurnih koraka u javnoj službi iskusio svoje prve pobjede. Bio je snažan i ispunjen potencijalom, ali je, iako nadnaravno pozvan, bio i strašno usamljen i krajnje ranjiv. Rekao je za sebe tijekom tog razdoblja: "Još sam uvijek slab, iako sam pomazan za kralja" (vidi 2 Sam 3,39).

Zatim mu je Bog poslao Jonatana. Za veću stvar, Jonatan je odgovorio na poziv vjere s prijateljstvom, nesebičnom potporom i poniznošću. To je poziv koji tjera čovjeka da daje i pomaže nekome drugom bez ikakva očekivanja ili obećanja. Ne možete zamisliti kakvu božansku struju blagoslova može takva odluka s vaše strane otpustiti u vašem životu. To otkrivenje može dotaći i promijeniti brak, obitelj, crkvu pa čak i naciju. "I Jonatan sklopi savez s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe. I skide Jonatan plašt koji je imao na sebi i dade ga Davidu; tako i svoju odoru, čak i svoj mač, svoj luk i svoj pojas" (1 Sam 18,3-4).

__________
Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.