BEZNADNO BEZ DUHA SVETOG - Jim Cymbala

Svijet je pun knjiga o Bogu Ocu koji je stvorio svemir, a o Isusu Sinu Božjemu napisano je više knjiga nego o ikome tko je ikada hodao ovim planetom. Ali nije li zanimljivo da je daleko manje knjiga napisano o Bogu Duhu Svetom?

Kad je Isus učio o molitvi, izjavio je: "Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole" (Lk 11,13). Pomislili biste da će ovo obećanje stvoriti ogromnu želju da saznamo više o tom obećanom Pomoćniku – tko je i što čini. A još bolje bi bilo da ga iskusimo kao živu stvarnost na isti način kao rani vjernici.

Duh Sveti je Božji posrednik na zemlji. On je jedino iskustvo koje možemo imati od Svevišnjeg Boga, jedini način na koji možemo primijeniti djelo Isusa Krista na svome životu i jedini način na koji možemo razumjeti Riječ Božju. Bez Duha Svetog mi smo poput učenika prije Pentekosta – iskreni, ali boreći se sa zbunjenošću i porazom.

Prije više od sto godina, Samuel Chadwick, veliki metodistički propovjednik u Engleskoj, rekao je: "Bez Duha Svetog kršćanska je vjera beznadna."

Rana crkva daje savršenu ilustraciju te beznadnosti. Nju su sačinjavali obični muškarci i žene. Vođe su bili bivši ribari i sakupljači poreza koji su, kad je Isus bio uhićen i najviše ih trebao, pobjegli od straha. Nisu bili hrabri i vjerni. Zapravo, nedostajala im je vjera i hrabrost. Ni najmanje nisu sličili nekome tko bi mogao biti zadužen za neki kršćanski pothvat.

Međutim, nakon događaja u Djelima 2 kad je bio izliven Duh Sveti, ti isti koji su bili nitko i ništa iznenada su bili promijenjeni. S hrabrošću i vjerom uzbunili su čitavu svoju zajednicu, a na kraju i svijet. To nije bilo zahvaljujući njihovu teološkom obrazovanju, jer nisu imali nikakva obrazovanja. Ali ona jedna stvar koju su imali bila je sila Duha Svetog. Isus im je rekao da se za sve oslone na njega. Rani vjernici predobro su znali da je kršćanstvo bez Duha Svetoga beznadno.

___________
Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.