NEMA DRUGOG IMENA

Sve je veći bijes u srcima grešnika protiv samog imena Isus. Svuda širom svijeta podiže se gorljiva mržnja prema Riječi Božjoj. Bezbožnici preziru, izruguju i proklinju Bibliju. Pitam vas, što je to u vezi s Isusovim imenom što raspiruje takav bijes na sâmo njegovo spominjanje? Nijedno ime nije tako prezreno, međutim, ne može biti spasenja ni u jednom imenu osim u njegovu. "Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti" (Dj 4,12).

Znamo da su grešnici uvijek mrzili Isusovo ime, ali sad se taj mržnja pretvorila u demonski bijes. Polagano i prepredeno Kristovo se ime izbacuje iz društva zakonskim odredbama u nacijama širom svijeta.

Primio sam riječ iz vrlo pouzdanog izvora o strašnom širenju toga u američkoj vojsci. Pokušava se donijeti odluka da nikakav kapelan, katolički ili protestantski, neće smjeti spomenuti ime Isusa Krista. Razlog tome je nevjerojatan: "Moramo imati duhovnu zrelost u pluralističkom društvu." Kakva obmana! Razmislite o tome: prvo, zabranjivati bilo kakvo spominjanje imena Isus i zatim reći da je to stvar duhovne zrelosti. To je ravno iz pakla!

Zašto je takav bijes protiv Sina Božjega? Zašto grešnici drhte na spomen njegova imena? To je zbog onoga što Kristovo ime predstavlja – oslobođenje od grijeha. Njegovo ime znači oslobođenje od vlasti grijeha. Ono znači smrt staroj, paloj, grešnoj prirodi i ulazak u novinu života. Ono znači snaga da se ostave i ospore sve bezbožne požude i zadovoljstva.

Božja Riječ nam govori da uništenje i bogohuljenje koje je uzrokovala čovječja srdžba neće više dugo trajati. "Jer će te i srdžba čovjekova hvaliti, ostatkom srdžbe ti ćeš se opasati" (Ps 76,10). Kako će se to dogoditi? Jednostavno rečeno, što će žešća postajati srdžba ljudi, više će Bog izlijevati svoje milosti. "Gdje grijeh postade većim, tu se milost izli u preizobilju" (Rim 5,20).