SAMO RECI DA

Molio sam Gospodina da mi otvori značenje Pavlovog izraza: "Slijedimo Duha" (Gal 5,25). Dok sam se približavao tom predmetu, molio sam: "Gospodine, učini mi sve to jasnim i razumljivim." Evo kako ja vjerujem da mi je Duh odgovorio: zlatni ključ za razumijevanje našeg slijeđenja Duha nije zamršen. On ne zahtijeva teološko znanje. Zapravo, on je tako jednostavan da ga većina od nas ne može vidjeti. Međutim, ako smo u stanju shvatiti tu jednu istinu, možemo ući u život koji je slobodan od muke, pun pouzdanog vodstva i obilježen savršenim odmorom. Duh je utisnuo na mene ove tri jednostavne riječi: "Samo reci da!"

SAMO RECI DA!

Čim je ovaj izraz zabljesnuo u mojoj svijesti, odgovorio sam: "Gospodine, to je doista jednostavno. Ali što to znači?"

Sve to vraća se do retka koji je Pavao napisao Galaćanima. Apostol je hrabro izjavio: "Uistinu, sva obećanja Božja imaju u njemu svoj 'da'; zato i mi po njemu velimo svoj 'Amen' na slavu Boga" (2 Kor 1,20). Prema Pavlu, slijeđenje Duha započinje kad damo pouzdan, čvrst "božanski da" svim Božjim obećanjima. To znači imati nepokolebljivo pouzdanje da će Gospodin održati svako obećanje u svojoj Knjizi. Ono kaže: "Oče, pročitao sam tvoja obećanja i kažem 'Da' svima njima. Vjerujem tvojoj riječi za mene."

Promotrite Jakovljevu opomenu: "Ali neka ište s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer je onaj koji sumnja sličan morskom valovlju koje vjetar podiže i tamo-amo goni. Takav čovjek neka ne misi da će što primiti od Gospodina" (Jak 1,6-7).

Sad znamo što je "božanski da". Dakle, što Pavao misli kad u istom retku kažem "Amen"? Ta riječ doslovce znači: "Neka tako bude. Tome možeš vjerovati." U kontekstu ovog odlomka, "Amen" znači da kažeš: "Vjerujem tvojoj riječi za mene, Gospodine. Tako neka bude u mom životu."