DUH SVETI I BOŽJA OBEĆANJA

Razmotrite ova obećanja koja nam je Bog dao i vidite ako je vaš odgovor na njih: "Da i Amen!"

1. Gospodin vas je utvrdio, zapečatio, ispunio i pomazao svojim Duhom Svetim. "Onaj koji i nas i vas utvrđuje u Kristu, onaj koji nas je pomazao, jest Bog. On nas i zapečati i dade zalog u srca naša – Duha" (2 Kor 1,21-22).

Ne možete slijediti Duha dok ne vjerujete da ste ispunjeni Duhom. A istina je, Duh Sveti je s nama sve vrijeme, čak i kad pogriješimo. Zapravo, trebamo ga jednako toliko kad pogriješimo kao i kad činimo ispravno.

2. Isus je obećao da će Duh Sveti "ostati s vama zauvijek: Duh istine … naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh" (Iv 14,16-17.26). Ukratko, Duh ispunjava naš um istinom i vodi nas tom istinom. Dakle, jeste li dali božanski "da" na ovo obećanje? Jeste li u stanju reći: "Amen, Gospodine, neka tako bude u mom životu"?

3. Isus je obećao da će Duh biti unutarnji glas da nas vodi, veliča Krista u nama i pokazuje nam stvari koje će doći. "A kada dođe on, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće" (Iv 16,13). Sumnjate li još uvijek može li takvo veliko obećanje biti istinito? Izgleda li predobro da vas Duh želi voditi svaki korak vašega života? Ili možete reći: "Gospodine, neka bude tako"?

4. Bog je obećao osigurati vam vodstvo za sve vaše putove. "Misli na nj na svim svojim putima, i on će ispraviti tvoje staze" (Izr 3,6). Jeste li prihvatili njegovo vodstvo za vaše dolaske i odlaske – doslovce za svaki korak vašega tjedna, dana, ovoga trenutka? Jeste li potpuno predani toj vrsti hoda? Je li vam to Da i Amen?