ROĐENJE CRKVE by Jim Cymbala

Kršćanska crkva rodila se kroz silu Duha Svetog. Dok čitamo knjigu Djela i poslanice Novoga zavjeta, vidimo sliku rane crkve onako kao što je Bog htio da bude. "Oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama" (Dj 2,42).

Tu je bila zajednica vjernika koja je voljela Riječ Božju i bila odana apostolskom učenju. Nitko ih nije trebao gnjaviti ili prisiljavati da vole Riječ. Umjesto toga, Duh u njima ih je nadahnjivao. Isti Duh koji je napisao Bibliju stvarao je u njima glad za onim što je govorila. Jedni s drugima dijelili su duboku ljubav koju je Duh stavio u njihova srca. Isto tako, postali su neustrašivi svjedoci za Krista, ispunjeni mudrošću iznad onoga što su naučili. Njihova su srca bila puna Duha Svetog i bili su zadivljeni kad je Bog činio stvari koje nitko nije mogao predvidjeti.

Ne da je samo Duh Sveti bio poslan na zemlju, nego je djelovao u svom narodu i kroz njega – pokazujući svoju silu da proslavi Krista. Rana je crkva iskusila njegovo djelovanje u svom srcu i životu. Zbog neprijateljskog okruženja, neprekidno su bili tjerani k Bogu kako bi primili svježu mjeru Duha Svetog i bili su dovoljno mudri da se predaju njegovu vodstvu. Djeluje li Duh Sveti tako u našim životima? I u našim crkvama?

Ponekad se pitam da ako bi rani kršćani bili tu negdje, bi li uopće prepoznali ono što mi nazivamo kršćanstvom? Naša verzija je po svojoj naravi dosadna, gotovo potpuno intelektualna i bez sile Duha Svetog koju je rana crkva redovno doživljavala. Koliki gubitak podnosimo jer ne očekujemo da se Duh pokaže kao što je obećan! Sve što čitamo o crkvi u Novom zavjetu usredotočeno je bilo na silu Duha Svetog koja je radila u srcima kršćanskih vjernika. Nažalost, to uglavnom nije naše iskustvo.

Vjerujem kako je sad vrijeme da se vratimo na tu vrstu vjere koju vidimo u novozavjetnoj crkvi. Oni su vjerovali Riječi Božjoj i očekivali da će Duh činiti velike stvari i on je došao kao što im je bilo obećano.

On će i za nas danas učiniti isto.

__________
Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom i čest govornik na konferencijama širom svijeta za pastore i vođe, sponzoriranima od World Challengea.