UPRLJANE UŠI

"Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. Gospod Jahve uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah" (Iz 50,4-5).

Pogledajte ovaj posljednji redak! Svakoga jutra Isusa je budio Duh Sveti. I Duh je podesio njegovo uho da čuje Riječ svoga Oca. Kad Krist svjedoči: "Ne protivih se niti uzmicah", on govori: "Kad sam bio na zemlji, bio sam učen što trebam reći, činiti, slušati. I nikada se nisam od toga okrenuo."

Ljubljeni, meni je svakoga dana potreban takav duhovni poziv na buđenje. Moram imati podsjetnik od Duha Svetog: "Davide, zatvori uši za ogovaranje, klevetanje i prljavštinu. Čuvaj se da se ne uprljaš."

Vlastiti Isusovi učenici imali su uprljane uši. Jednom prilikom im je rekao: "Vi dobro zapamtite ove riječi: Sin Čovječji bit će predan u ruke ljudima" (Lk 9,44). Drugim riječima, rekao je: "Dobro obratite pozornost jer ću vam dati jedno važno otkrivenje. Razapet će me. Neka to sad duboko potone u vaše uši. To je nešto što morate znati."

Kako su oni reagirali na to? Pismo kaže: "Ali oni nisu razumjeli toga govora" (Lk 9,45). Zašto nisu mogli čuti što im je govorio njihov Učitelj? Jer su im uši bile onečišćene vlastitim interesima. Odmah zatim čitamo: "U njima se porodi misao: tko bi od njih bio najveći" (Lk 9,46).

Tu je pozitivan dokaz da uprljane uši ne mogu primiti dublje otkrivenje Riječi Božje. Ovi ljudi nisu mogli čuti Isusov glas, čak i dok je stajao pred njima u tijelu, otvoreno im govoreći. Umjesto toga, Pismo kaže: "Za njih bijaše tajan (taj govor), tako da ga nisu mogli shvatiti" (Lk 9,45). Moram se pitati bi li iskustvo učenika kod raspeća bilo drukčije da su bili u stanju čuti Isusa?

Doista, tko god je ispunjen svojim vlastitim interesima ne može vidjeti činjenicu o sebi. A ako je vidi, ne priznaje je. Zbog toga učenici nisu mogli čuti što im je Isus govorio. Bili su tako usredotočeni na sebe, tako skloni hvalisanju o sebi, da nisu mogli čuti Kristov glas.