BOGAT I ZADOVOLJAVAJUĆI ŽIVOT by Gary Wilkerson

Ilustrirajući bogat, zadovoljavajući život koji ima za nas, Isus upotrebljava sliku ovčinjaka. "Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti" (Iv 10,9). U ovčinjaku njegove su ovce sigurne od svakog neprijatelja. One se hrane na dobroj "paši" kraljevstva Božjeg, uživajući zdravlje, mir i slobodu.

Ono što naš neprijatelj đavao traži jest kako bi ukrao od nas taj blagoslovljen život. Sotona je sklon uništiti našu dragocjenu vjeru i Isus ga opisuje kao lopova koji se uvlači u ovčinjak: "Tko u ovčinjak ne ulazi na vrata, već se uspinje na drugome mjesto, on je lopov i razbojnik … Lopov ne dolazi, osim da ukrade, zakolje i uništi" (Iv 10,1.10).

Ako postoji išta što sotona želi ukrasti od nas, to je život koji je Bog dizajnirao za nas. On to čini tražeći kako bi od nas uklonio dobru "pašu" (tj. krajnje važnu duhovnu hranu) koju nam je Isus dao. Nezreli kršćani su najpodložniji dokle god su na "mliječnoj dijeti", nikada ne napredujući do čvrstog jela Riječi Božje. Posebno su podvrgnuti sotoninim lukavostima u vrijeme krize. Tada ih zahvaća panika i ispunjeni su strahom i brigom, misleći: "Ne znam kako donijeti odluku. Gdje si, Bože?"

Vidio sam kako se to često događalo kad sam bio u pastoralnom osoblju crkve Times Square u gradu New Yorku. Učenje kojim su ljudi ondje bili hranjeni bilo je duboko i hranjivo, crpljeno iz odanog proučavanja Riječi Božje. Zamislite moj šok kad god su mi članovi crkve rekli da su preskočili bogoslužje kako bi išli slušati nekog poznatog šarlatana koji je jedino bio usredotočen na novac. Kako su mogli to učiniti nakon neprekidne dijete od čvrste biblijske hrane?

To dovodi do druge prepreke s kojom se suočava svaki kršćanin: primamljivo evanđelje lažnog učitelja. Isus uči: "(Moje ovce) za tuđinom sigurno neće ići, već bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa" (Iv 10,5). Takvi "tuđinci" izgledaju, zvuče i oblače se poput bilo kojega dobrog pastora. Ali evanđelje koje oni propovijedaju postupno odvodi ljude od Kristove bogate, zadovoljavajuće "paše" do uništenja njihovih duša.

Apsolutno je neophodno da naučimo glas našega Dobrog pastira kako bismo bili u stanju razlikovati ga od glasova lažnih pastira. Kako to činimo? Hraneći se na čvrstoj hrani koju je naš Pastir velikodušno osigurao: "Prema tome, vjera dolazi od slušanja, što znači, slušanja Radosne vijesti o Kristu" (Rim 10,17 – prema eng.). Jedini način da se otkrije krivotvorina je dobrim poznavanjem izvornika. Jedino uranjanjem u čistu Riječ Božju postajemo prisni s izgledom, zvukom, mirisom i okusom onoga što dolazi s neba.