ISPUNJEN PUNINOM BOŽJOM

"A znam da ću, kad dođem k vama, doći u punini blagoslova evanđelja Kristova" (Rim 15,29). Pavao je napisao ove riječi kršćanima u Rimu. Rekao im je: "Ne sumnjam, kad vas sretnem, bit će to u punoj mjeri Kristova blagoslova."

Apostolove riječi ovdje kazuju nešto što svaki vjernik mora znati. A to je da postoje različiti stupnjevi ili mjere Kristova blagoslova. Neki vjernici postižu punu mjeru tog blagoslova, što je i cilj. Svi bi mi morali doći u punu mjeru Gospodnjeg blagoslova. Međutim, neki kršćani ulaze samo u malu mjeru Kristova blagoslova.

U svome pismu Efežanima, Pavao svakoga potiče da ide za punom mjerom tog blagoslova: "A svakom pojedincu od nas dana je milost po onoj mjeri po kojoj je Krist htio dati svoj dar … dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božjega, k savršenom čovjeku, k mjeri punine veličine Kristove … i upoznamo ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju; da budemo ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga" (Ef 4,7.13; 3,19).

Zapazite ovu riječ "punina" u ovim odlomcima. Grčka riječ koju Pavao ovdje upotrebljava znači "završiti zadatak ispunjenja do punine". To je zadatak koji nam je Bog dao: ići za puninom Kristova blagoslova u našem životu.

Pavao to objašnjava, pišući: "Jedan je Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje; jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, koji djeluje po svima i u svima stanuje" (Ef 5-6). Ukratko, Bog Otac, Sin i Duh Sveti prebivaju u svoj njegovoj djeci. Isus je obećao: "Doći ćemo i nastaniti se u vama" (vidi Iv 14,23). Pavao objašnjava da svi imamo isti pristup Gospodinu. Zbog toga, svi imamo jednaku priliku postizati njegov uvijek sve veći blagoslov. Doista, naš život trebao bi se neprestano povećavati u onome što Pavao naziva "blagoslov Kristov".

Promotrite nevjerojatnu mjeru Kristova blagoslova u Pavlovu životu. Ovaj je čovjek primao otkrivanja osobno od Isusa. Svakako, Pavao je znao da nije postigao savršenstvo. Ali je isto tako, bez ikakve sumnje, znao da ne postoji ništa u njegovu životu što bi sprečavalo rijeku Kristova blagoslova.