NOVA ZAPOVIJED by Carter Conlon

"Sinci, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kako već Židovima rekoh, i vama sada kažem: Kamo ja idem, vi ne možete doći. Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici" (Iv 13,33-35).

U ovom odlomku Pisma, Isus se obratio svojim učenicima malo prije odlaska na križ. Ovo je bio nevjerojatan prizor! Onaj koji je bio utjelovljenje Božje posebne ljubavi za čitavo čovječanstvo zapovjedio je svojim učenicima da ga slijede u dubinu te ljubavi za druge – posebno za one koji po vjeri pripadaju istoj obitelji. Dakako, to nije bila zapovijed isključivo za one nazočne s njim u ono vrijeme; Gospodin tu zapovijed daje i vama i meni danas.

Morate znati da ova vrsta ljubavi o kojoj Isus govori ne znači samo imati naklonost ili privlačnost jedan za drugoga. Ne, Gospodin poziva svoju Crkvu da bude izričaj ljubavi tako duboke i tako daleko izvan naše ljudske sposobnosti da će stajati kao neporecivo svjedočanstvo stvarnosti Božje. "Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava … sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje" (1 Kor 13,4-8).

Nakon što su primili ovu novu zapovijed, apostol Petar je pretpostavio da ima prirođenu sposobnost za ono na što ih je Isus pozvao. Pitao je Isusa: "'Gospodine, kamo ideš?' Isus mu odgovori: 'Kamo ja idem, ti me sad ne može slijediti, ali ćeš me poslije slijediti'" (Iv 13,36).

Drugim riječima, Isus je rekao: "Petre, sad nemaš snage ići kamo ja idem. Ne možeš ljubiti kao ja." I mi moramo prepoznati tu slabost u nama. Ja ne mogu ljubiti ljude kao što mi Isus zapovijeda, a ni vi. Jedino Bog ima tu vrstu dobrostive ljubavi koja nam je potrebna. Jedino kad Duh Sveti dođe na nas – kad Kristova pobjeda postane naša pobjeda i Božje srce naše – tek tada možemo ispuniti ovu novu zapovijed.

__________

Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.