SVETO POUZDANJE

Pavao je s pouzdanjem mogao reći crkvi u Rimu: "A znam da ću, kad dođem k vama, doći u punini blagoslova evanđelja Kristova" (Rim 15,29). U svom hodu s Kristom imao je sveto pouzdanje. Tvrdio je: "Zato se i sam trudim da uvijek imam čistu savjest i pred Bogom i pred ljudima" (Dj 24,16).

U biti je rekao: "Moj je život otvorena knjiga pred Gospodinom. Nemam skriven grijeh u svom srcu i On se sa mnom ne parbi. Njegov blagoslov za mene je neprestani dotok otkrivenja, tako da kad vam propovijedam, ne čujete riječi ljudi. Ne iznosim mrtvu propovijed punu mudre teologije. Ono što čujete same su riječi srca Božjeg vama."

Vidite, punina Kristova blagoslova ima malo veze s materijalnim dobrima. Svakako, dobro zdravlje i zemaljska sredstva moraju biti vidljivi kao blagoslovi iz Božje milostive ruke. Ali Pavao ovdje govori o mnogo većem blagoslovu. Grčka riječ koju on upotrebljava za blagoslov znači "Božja pohvala".

Ukratko, Kristov blagoslov znači imati život koji ugađa Gospodinu. To je unutarnja spoznaja od Duha Svetog da Bog, dok gleda vaš život, kaže: "Zadovoljan sam s tobom, sine moj, kćeri moja. Između nas ne postoji ništa što si spriječilo našu vezu i odnos."

Pisac Hebrejima ukratko iznosi puninu Kristova blagoslova ovako: "A Bog, izvor mira, koji izvede od mrtvih našega Gospodina Isusa, velikog pastira ovaca zbog krvi vječnoga Saveza, neka vas osposobi za svaku vrstu dobra djela, da mognete izvršiti njegovu volju! Neka ostvari u nama ono što je pred njim ugodno po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova" (Heb 13,20-21).

Volim biti oko ljudi koji imaju tu vrstu Kristova života. Oni oko sebe šire miris boravka kod Isusa. Poput Pavla, ti sveti imaju božansko nezadovoljstvo s ovim životom; čežnju da budu u Kristovoj nazočnosti; glad da postignu sve više prisnosti s njim. Oni mnogo govore o Isusu i isijavaju njegovu ljubav i svetost.