ZA KOGA ME DRŽE LJUDI?

Došli su farizeji i saduceji i tražili da im Isus pokaže znak s neba (vidi Mt 16,1). Isus je odgovorio: "Znak traži pokvareni i preljubnički naraštaj, ali mu se neće dati drugi znak, osim znaka – Jone" (Mt6 16,4). Kasnije je pozvao svoje učenike i pitao: "'Za koga drže ljudi Sina Čovječjega?' 'Ti si Krist, Sin Boga živoga!' odgovori mu Šimun Petar" (Mt 16,15-16).

Isus je izjavio: "Blago tebi, Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski" (Mt 16,17). Rekao je: "Nisi dobio ovo otkrivenje samo hodajući sa mnom, Petre. To ti je otkrio moj Otac s neba." Ukratko, Petar je primio slavno, početno otkrivenje koje dolazi svakom tko vjeruje. Otkrivena mu je bila slava Kristova spasenja.

Međutim, čitamo: "Tada naredi učenicima da nikome ne kazuju da je on Mesija" (Mt 16,20). Zašto je to rekao? Nije li samo nebo već najavilo da je on Janje Božje koje je došlo da spasi svijet?

Činjenica je da učenici nisu bili spremni svjedočiti o njemu kao Mesiji. Njihovo otkrivenje o njemu nije bilo cjelovito. Ništa nisu znali o križu, putu trpljenja, dubini žrtve njihova Gospodina. Da, već su ozdravljali bolesne, izbacivali đavle i mnogima svjedočili. No iako su bili s Isusom sve one godine, još uvijek nisu imali duboko, osobno otkrivenje tko je on.

Sljedeći redak to potvrđuje: "Otada poče Isus izlagati svojim učenicima …" (Mt 16,21). Drugim riječima, Krist im je počeo otkrivati sebe, pokazujući im dublje stvari o sebi. Ostatak tog retka govori: "… da mora ići u Jeruzalem, gdje će mnogo trpjeti od starješina, glavara svećeničkih i književnika, da će biti ubijen i da će uskrsnuti treći dan."