ISUSOVA VLAST

Nakon što je Isus iznio Propovijed na gori, njegovi slušatelji sjedili su sa strahopoštovanjem. Pismo kaže: "Veliko je mnoštvo naroda bilo zaneseno njegovim učenjem, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi književnici" (Mt 7,28-29). Grčka riječ za vlast (autoritet) u ovom retku znači "s vještinom, silom, slobodom; kao onaj koji je u kontroli". Isusovi slušatelji u biti su govorili: "Ovaj čovjek govori kao da zna što govori."

Pogledajte, ovaj redak ne kaže da je Krist govorio "s vlašću", nego "kao onaj koji ima vlast". Jedna je stvar govoriti s onim što mi mislimo da je vlast, autoritet – s glasnim, bučnim glasom, kao da imamo potpuno kontrolu. Ali u Božjem kraljevstvu, vlast (autoritet) nešto je potpuno drugo. To je nešto što imate, ne nešto što jednostavno izgovarate.

Vlast koju je Isus koristio prodrmala je čitav vjerski sustav. Židovski vođe dolazili su k njemu kako bi saznali gdje je dobio tu svoju vlast: "Kakvom vlasti to činiš? Tko ti je dao tu vlast?" (Mt 21,23). Isus im je izravno u lice odgovorio: "Neću vam kazati" (vidi Mt 21,24.27). Naš Gospodin znao je da ne mora govoriti đavlu gdje je dobio svoju duhovnu vlast.

Krist nije imao tu vlast samo za propovjedaonicom, nego i nad čitavom sotonskom silom. Kad je ušao u sinagogu u Kafarnaumu, pristupio mu je čovjek opsjednut demonskim duhom. Duh je povikao: "Što hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Jesi li došao da nas uništiš" (Mk 1,24).

Isus je znao da ta sinagoga ne treba još jednu propovijed ili tumačenje Zakona. Niti je trebala neki seminar kako-do-nečega ili neki uzbudljiv novi program. Ona je trebala osobu s vlašću – nekoga tko će otjerati đavla iz njihove sredine te očistiti i opsjednuta čovjeka i nemoćnu crkvu.

Krist je upotrijebio svoju vlast upravo za to. Pismo kaže: "Isus mu zaprijeti: 'Umukni i iziđi iz njega'" (Mk 1,25). Modernim jezikom, Isus je rekao: "Začepi, đavle, i iziđi odavde!" I sotona je pobjegao. "Nečisti duh … iziđe iz njega" (Mk 1,26). Još jednom ljudi su se zaprepastili i počeli pitati: "Što je ovo? … Samim nečistim duhovima zapovijeda! I slušaju ga" (Mk 1,27).

Ako je ikada Crkva Isusa Krista trebala njegovu silu i vlast, vrijeme je sad!