BEZ OGRANIČENJA

Dragi moj prijatelju, Božje oproštenje nama granice. Isus je rekao svojim učenicima: "Ako (tvoj brat) i sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam ti se puta obrati i rekne: 'Kajem se' – oprosti mu" (Lk 17,4).

Možete li to vjerovati? Sedam puta na dan ova osoba namjerno griješi pred samim mojim očima, a onda kaže: "Žao mi je" i ja mu moram oprostiti – iznova i iznova? Da, a koliko više naš nebeski Otac oprašta svojoj djeci koja mu dolaze u pokajanju! Ne pokušavajte to odgonetnuti! Ne pitajte kako ili zašto nam tako slobodno oprašta. Jednostavno to prihvatite!

Isus nije rekao: "Oprostite svome bratu jednom ili dvaput, a onda mu recite da ćete ga, ako to ikada ponovno učini, odrezati. Recite mu da ima problem s grijehom." Ne! Isus je pozvao na bezgranično opraštanje, bez zadrške!

U naravi Božjoj je oprostiti. David je rekao: "Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju" (Ps 86,5). Bog upravo sada čeka kako bi vaše biće preplavio radošću opraštanja. Trebate otvoriti sva vrata i prozore svoje duše i dopustiti njegovu Duhu da vas preplavi opraštanjem.

Govoreći kao kršćanin, Ivan piše: "On je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše nego za grijehe svega svijeta" (1 Iv 2,2).

Prema Ivanu, cilj svakog kršćanina je da "ne griješi". To znači da kršćanin nije nagnut prema grijehu, nego Bogu. Ali što se dogodi kad to Bogu-sklono dijete sagriješi?

"Ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod oca: Isusa Krista, pravednika … Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti" (1 Iv 2,1 i 1,9).

Moj prijatelju, odloži svoju krivnju! Ni minute više ne moraš nositi taj teret. Otvori vrata i prozore svoga srca i dopusti da uđe Božja ljubav. On ti oprašta – iznova i iznova! On će ti dati snagu da prođeš kroz svoju bitku do pobjede. Ako tražiš – ako se kaješ – oprošteno ti je, dakle, prihvati to – sada!