OTKRIVENJE BOŽJE NARAVI

Kako je mogao tako molitveni čovjek kao Jona otići od svoga poziva i pasti u neposlušnost? Sve je započelo s djelomičnim, necjelovitim poznavanjem Božje naravi.

Jona je primio snažno otkrivenje Božje milosti i milosrđa. Svjedočio je: "Znao sam da si ti Bog milostiv i milosrdan, spor na gnjev i bogat milosrđem, i da se nad nesrećom brzo sažališ" (Jon 4,2).

Tvrdio je da je to otkrivenje bilo razlog zašto je pobjegao: "Zato sam htio prije pobjeći u Taršiš" (Jon 4,2). Svojim činom je rekao: "Gospodine, ti tako lako opraštaš svima koji se kaju. Kad god najaviš sud, svlada te milosrđe. Znam da nećeš suditi Ninivi. Čim prorokujem, oni će se pokajati i ti ćeš na njih izliti svoju milost."

Vidite li problem s Joninim zaključivanjem? On opisuje samo djelomično otkrivenje Božje naravi. I optužuje Boga da je preblag prema grijehu. Svakako, Bog je sve što Jona ovdje opisuje: strpljiv, voljan oprostiti, spreman izliti obilje milosti. Zahvalan sam Bogu za ovo čudesno otkrivenje njegove naravi. To je najveća životonosna istina koju znam. Volim ljudima propovijedati milosrđe Božje.

Ali Biblija govori i o Božjoj svetoj, pravednoj naravi. "S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću" (Rim 1,18). Sigurno je Jona znao i tu stranu Božju. Kako ju je mogao zanemariti?

Vjerujem da nije imao razumijevanja straha Božjeg. Ako razmišljate o Bogu samo kao o milosrdnom, otkrit ćete da vam je lako biti neposlušan njegovoj Riječi. Vjerovat ćete da on svoja upozorenja drži olako, da ne misli što kaže. Vjerujem da je to bio korijen Jonine neposlušnosti.

Takav strah mora se revno tražiti. I on mora biti usađen u nas Duhom Svetim: "Ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom – tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje" (Izr 2,4-5). Kao i milosrđe Božje, strah Božji je životonosni: "Strah Gospodnji izvor je života: on izbavlja od zamke smrti" (Izr 14,27).