UDOVI NJEGOVA TIJELA

Apostol Pavao nas uči: "Vi ste tijelo Kristovo, a pojedinci udovi" (1 Kor 12,27). Kaže i određenije: "Kao što je, naime, tijelo jedno, iako ima mnogo udova, i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo, tako je i Krist" (1 Kor 12,12).

Pavao nam u biti kaže: "Pogledajte svoje vlastito tijelo. Imate ruke, noge, oči, uši. Niste samo izoliran mozak, nepovezan s drugim udovima. Dakle, na isti način je s Kristom. On nije samo glava. On je tijelo, a mi tvorimo njegove udove.

Zatim ističe: "Tako smo mi mnogi jedno tijelo u Kristu, a s obzirom na pojedince, udovi jedan drugome" (Rim 12,5). Drugim riječima, mi nismo povezani samo s Isusom, našom Glavom, nego jedan s drugim. Činjenica je da ne možemo biti povezani s njim a da isto tako nismo povezani s našom braćom i sestrama u Kristu.

Pavao daje objašnjenje, govoreći: "Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim? Budući da je samo jedan kruh, mi svi smo jedno tijelo, jer smo svi mi dionici jednoga kruha" (1 Kor 10,16-17). Jednostavno rečeno, hranjeni smo istom hranom: Kristom, manom s neba. "Jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu" (Iv 6,33).

Isus izjavljuje: "Ja sam kruh života … Ja sam živi kruh koji je sišao s neba … tako će i onaj koji mene jede živjeti zbog mene" (Iv 6,35.51.57). Ova slika kruha je važna. Naš Gospodin nam govori: "Ako dođete k meni, bit ćete hranjeni. Bit ćete povezani sa mnom kao ud moga tijela. Dakle, primat ćete snagu iz života koji istječe iz mene." Doista, svaki ud njegova tijela crpi snagu iz jednoga jedinog izvora: Krista, Glave. Sve što trebamo da bismo vodili pobjedonosan život dolazi nam od njega.