ZAOBILAŽENJA OD NJEGOVA PLANA by Nicky Cruz

Mari li Bog doista kad zaobilazimo njegov put koji je on postavio za nas?

Mnogi se mogu prepirati sa mnom po pitanju te točke, ali ja sam uvjeren da Bog za svakoga od nas ima namijenjenu određenu ulogu. On nam je dao jedinstvene darove, talente i želje i stvorio je osobni savez za nas koji odgovara tim darovima. "Jer ja znam planove koje imam s vama", rekao nam je Bog kroz svoga proroka Jeremiju (vidi Jer 29,11). Kad se radi o Bogu, ništa nije prepušteno slučaju. Daleko prije nego nas je stvorio znao je što želi da ostvarimo. Znao je koje ljude želi da dotaknemo. Vi i ja stvoreni smo za svrhu i Božji savršen plan za nas je da prigrlimo tu svrhu.

Svi mi zaobilazimo Božji plan i tako ćemo činiti do dana svoje smrti. Bog je i strpljiv i vjeran. Ali koliko bi naši život bio bolji ako bismo svaki dan nastojali ostati na putu koji je Bog stavio pred nas? Koliko bi ljudi bilo blagoslovljeno ako bismo dopustili Bogu da radi kroz nas svakoga dana? Koliko bismo bili učinkovitiji u životu i službi ako bismo pustili Bogu da on načini program rada za nas?

Još uvijek nisam siguran zašto je Bog odabrao mene kao mladog kršćanina i oblikovao me u evanđelistu. Ali to je plan koji je on stvorio za mene i ja ga izvršavam najbolje što mogu.
A što je s vama? Jeste li prigrlili plan koji je Bog pripremio za vas? Jeste li tražili njegov naum za vaš život i onda se postavili u položaj da ga ispunite? Ili živite svoj život zaobilazeći i zaobilazeći?

To pitanje je koje svaki pojedini od nas treba postaviti i to pitanje je koje Bog čeka kako bi odgovorio na njega.

__________

Nicky Cruz, međunarodno poznat evanđelist i plodan pisac, obratio se Isusu Kristu iz živote nasilja i kriminala nakon susreta s Davidom Wilkersonom u New Yorku 1958. godine. Priča njegova dramatičnog obraćenja ispričana je najprije u knjizi Davida Wilkersona Na život i smrt, a kasnije i u njegovoj vlastitoj vrlo traženoj knjizi Trči mali trči.