GOSPODIN JE MOGUĆ

Vjerojatno se sjećate priče iz Postanka u kojoj se Bog pojavio Abrahamu. Ovaj patrijarh sjedio je na vratima svoga šatora za vrućine dana, kad su se iznenada pred njim pojavila tri čovjeka, stojeći pod drvetom. Abraham je otišao da ih pozdravi, zatim im je pripremi jelo i družio se s njima.

Tijekom razgovora, Gospodin ga je pitao gdje mu je žena Sara. Zatim je Bog rekao nešto nevjerojatno: "Tvoja žena Sara imat će sina" (Post 18,10).

U to vrijeme Sara je bila u šatoru i slušala njihov razgovor. Kad je to čula, nasmijala se na tu pomisao. "Nemoguće", pomislila je. Bila je prestara za rađanje djece, a i Abraham je bio prestar da bi začeo dijete.

Međutim, kad je Bog čuo Saru kako se smije, rekao je: "A zašto se Sara smijala i govorila: 'Kako ću rod roditi ja starica?' Zar je Jahvi išta nemoguće?" (Post 18,13-14).

Ovu poruku danas pišem jer Bog postavlja isto pitanje svojoj djeci u ovo sadašnje vrijeme: Je li Gospodinu išta nemoguće? Svi se mi moramo suočavati s našim vlastitim teškim situacijama u životu. I usred njim Bog pita: "Misliš li da je tvoj problem pretežak za mene da ga sredim? Ili vjeruješ da ti ga mogu riješiti, iako misliš da je nemoguć?"

Isus nam govori: "Što je ljudima nemoguće, to je Bogu moguće" (Lk 18,27). Vjerujete li toj riječi od Gospodina? Prihvaćate li da on može izvršiti nemoguće u vašem braku, obitelji, na poslu, za vašu budućnost?

Brzi smo kad treba savjetovati druge da on može učiniti nemoguće. Kad vidimo naše ljubljene kako prolaze kroz teška razdoblja, kažemo im: "Izdrži i gledaj gore! Gospodin je moguć, ne prestani se pouzdavati u njega. On je Bog nemogućega." Međutim, vjerujemo li tim istinama za sebe? Pitam se.