ON ĆE UČINITI NEMOGUĆE

Samo jednom riječju Bog može obnoviti što god se čini mrtvo u našim životima. Imate li financijskih problema i niste u stanju plaćati račune? Tako je bilo i s učenicima Gospodnjim – i on je nadnaravno sredio njihovu situaciju.

Kad je došlo vrijeme za plaćanje poreza, Krist i njegovi učenici nisu imali novac kako bi platili potreban iznos. Kako je Gospodin sredio tu situaciju? Poslao je Petra da uhvati ribu. Rekao mu je da će naći novčić u ustima prve ribe koju uhvati i taj novčić trebao je pokriti njihov porez. "Hajde na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi te joj otvori usta pa ćeš naći stater. Uzmi ga i podaj im ga za me i za se" (Mt 17,27).

Mogu tek zamisliti što je Petar pomislio: "Novac za porez u ribljim ustima? Ovo moram vidjeti! Čitav život sam ribar i vidio sam mnoge stvari u ribi – crve, udice, morsku travu. Ali nikada u njoj nisam vidio novčić." Međutim, kad je uhvatio ribu, otvorio joj je usta i našao sjajnu kovanicu. Iznos je bio dovoljan da plati njihov porez, upravo kao što je Isus rekao.

Zašto je Duh djelovao na pisce evanđelja da zapišu tu priču? I zašto je Isus odabrao da sredi njihovu situaciju kroz čudo? Zašto nije samo pokupio prilog ili poslao učenike da rade jedan dan kako bi donijeli nadnicu za porez?

Vjerujem da je Isus ovdje nadnaravno djelovao jer je htio pokazati svojoj djeci da će učiniti nemoguće za nas. On može popraviti svaki financijski problem, svaku obiteljsku krizu, svaku nesavladivu potrebu. On želi da znamo kako je on isti Bog koji je hranio Iliju kruhom koji su donosili gavrani (vidi 1 Kr 17). On je nahranio gomilu od 5000 ljudi (vidi Mk 6,34-44) i drugu gomilu od 4000 ljudi (Mk 8,1-9) s nekoliko ribica i kruhova. On zna da u određena vremena u našim životima jedino čudo može pomoći. I želi nas uvjeriti da on može učiniti nemoguće za nas u bilo kojoj situaciji!