BOG JE NA NAŠOJ STRANI!

Veličanstven Gospodin, koji ima svu silu i moć, na našoj je strani! To je ono što Isus pokušava pokazati svojoj djeci sve vrijeme. On kaže: "Ako možeš, shvati veličinu Božju i činjenicu da je on na tvojoj strani!"

"Moji će dušmani uzmaknuti čim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene" (Ps 56,10).

"Jahve je sa mnom, i ja ne strahujem: što mi tko može? Jahve je sa mnom, pomoć moja" (Ps 118,6-7).

Duh Sveti dao nam je Psalam 124 kao protuotrov za strah i brigu:

Da nije Jahve za nas bio – neka slobodno rekne Izrael – da nije Jahve za nas bio: kad se ljudi digoše proti nama, žive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas, voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela, vode pobješnjele sve nas potopile.

Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade za plijen zubima njihovim! Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovaca: raskinula se zamka, a mi umakosmo! Pomoć je naša u imenu Jahve koji stvori nebo i zemlju.

Bog želi da smo otporni na loše vijesti! "Žalosne se vijesti neće bojati, mirno je njegovo srce uzdajuć se u Jahvu. Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji" (Ps 112,7-8).

"Kad legneš, nećeš se plašiti … slatko ćeš snivati. Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke" (Izr 3,24-26).


Svim se srcem uzdajte u Boga. Biti slobodan od straha i brige znači s pouzdanjem počivati u Gospodinu nad Vojskama. Počivajte u samom Onom koji vas je stvorio!