U VRIJEME OBESHRABRENJA

Prva stvar koju Duh Sveti često čini u vrijeme obeshrabrenja je da vas podsjeti na dragocjena Isusova obećanja. Učinio je to meni kad mi je preplavio dušu obećanjima iz Riječi Božje. "Tvoj život nije završio", uvjeravao me. "Ne znaš to, ali najbolje je tek pred tobom." Djelo Duha Svetog je poništiti neprijateljeve laži i donijeti ohrabrenje s visine!

Mnoštvo kršćana svakoga dana ulazi u Božju nazočnost očekujući da će ih ukoriti. Kako to mora žalostiti Gospodina! Kad odlazimo na molitvu, trebali bismo biti spremni čuti dobru riječ od našega dragog Oca. Godinama sam svaki put kad sam ulazio u svoju molitvenu prostoriju očekivao čuti ukor od Gospodina. Hvala Bogu, on me naučio bolji put.

U drugu ruku, postoje čitave denominacije koje izbjegavaju svako spominjanje svetog ukora. Oni vrlo malo govore o grijehu, jer žele propovijedati samo pozitivne, optimistične poruke. U svemu tome zanemaruju svaki osvjedočujući ukor koji donosi život, koji su izgovorili Krist i novozavjetni pisci. Takve crkve tvrde da propovijedaju evanđelje ljubavi, milosrđa i ljubavi. Ali nažalost zloupotrebljavaju milost Božju, pretvarajući je u dozvolu za grijeh.

Ne pišem ovu poruku takvim ljudima. Naprotiv, govorim pobjedonosnim kršćanima koji izbjegavaju grijeh kao jedan od načina ljubavi prema Gospodinu. Govorim onima koji uživaju prisnost s Kristom jer neprestano gladuju i žeđaju za njim. Ako to opisuje vas, a oboreni ste i potišteni, znajte da se to događa jer ste pod napadom zbog ljubavi prema Isusu.

Budite sigurni da će svi koji čekaju na Gospodina primiti njegova slavna obećanja:

"Odvijeka se čulo nije, uho nijedno nije slušalo, oko nijedno nije vidjelo, da bi koji bog, osim tebe, takvo što činio onima koji se uzdaju u njega" (Iz 64,3).

"Kako stoji pisano: 'Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube. A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje" (1 Kor 2,9-10).