OBLAK NJEGOVE NAZOČNOSTI

Kad je Izrael bio u pustinji, Bog im je pokazao svoju nazočnost kroz oblak. Taj oblak bio je očitovanje Božjega obećanja da će biti sa svojim narodom. Oblak se spustio i prekrivao šator noću i danju te služio kao njihov vodič za sve što su poduzimali. Kad se oblak pokrenuo, oni su se pokrenuli, kad je stao, i oni su stali. Ljudi nisu trebali održavati odborske sastanke kako bi odgonetnuli kamo da idu ili budućnost. Oni su svoje pouzdanje stavljali u taj vidljiv oblak Božje nazočnosti.

Danas taj isti oblak njegove nazočnosti lebdi nad vašom tajnom klijeti molitve. On svakoga dana čeka kako bi vas obmotao svojim mirom. On će vas voditi, davati vam snagu i mir. I dat će vam detaljno vodstvo za vaš dom, posao i odnose.
Vaša tajna klijet može biti bilo gdje – pod tušem, u autobusu, u podzemnoj ili tijekom smjene na poslu. Sve možete isključiti i reći: "Gospodine, sad imam pola sata. Ljubim te, Isuse, i štujem. Ovo vrijeme je moja klijet s tobom!"

Divna je stvar biti zatvoren nasamo s Bogom, razvijajući postojan molitveni život. Bog obećava da dok postajete sluga koji traži i moli, njegova nazočnost izbit će iz vašega života zatvarajući i otvarajući vrata te stvarajući njegov božanski red svuda oko vas. Međutim, dogodit će se i nešto veće od toga: nazočnost Božja vodit će vas u otkrivenje njegove slave!

Razlika je između nazočnosti Božje i njegove slave. Većina kršćana poznaje njegovu nazočnost – njegova velika djela u svome životu – ali malo ih poznaje njegovu slavu. U Izlasku smo dobili kratak uvid u tu razliku: "A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište" (Izl 40,34).

Apostol Pavao piše da je tijelo vjernika šator Božji: "Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?" (1 Kor 3,16). Poput Izraelaca koji su živjeli pod oblakom Božje nazočnosti, i mi smo neprestano pod pokrivalom Božje milosti. Međutim, koja je razlika između gledanja Božje nazočnosti i gledanja njegove slave?