POTUNO OTKRIVENJE

Zašto je Mojsije tako očajnički tražio objavu slave Božje? Vjerujem da se razlog nalazi u ovom retku: "Tamo ću se sastajati sa sinovima Izraelovim, a Šator će se mojom slavom posvetiti" (Izl 29,43). Riječ posvetiti ovdje znači "očistiti". Bog je rekao: "Mojsije, dok me ti i ljudi štujete, sastat ću se s vama i dati vam moju nazočnost. A kad vam otkrijem svoju slavu, ona će vas očistiti."

Ovo je jedan od najsnažnijih redak u čitavom Pismu. On nudi nadu svakom koji se bori s lakozavodljivim grijehom i žudi za oslobođenjem i očišćenjem. Bog jamči: "Vaš hram bit će očišćen otkrivenjem moje slave, a to otkrivenje na raspolaganju vam je sada u mom Sinu, Isusu Kristu!"

Ovo otkrivenje o Kristu nalazimo jedino kad uronimo u Pismu! Pavao kaže da dok dopuštamo da nam Riječi Božja sve više odražava otkrivenje Isusa, mijenjamo se iz slave u slavu: "A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha" (2 Kor 3,18).

Ovo otkrivenje slave Božje osigurat će nam silu očuvanja za naše živote: "Vrh svega slava će biti zaklon" (Iz 4,5). Drugim riječima, slava Božja sačuvat će nas čiste u našem najgore času. Sotona će nam možda lagati: "Poražen si! Varalica si, lažac, preljubnik." Ali mi možemo odgovoriti: "Ne, đavle, imam Velikog svećenika i očišćen sam objavom njegove slave!"

Kad je Bog otkrio Mojsiju sve one stvari o svojoj naravi, dao mu je potpuno otkrivenje da on "krivca nekažnjena ne ostavlja" (Izl 34,7). Azarja je prorokovao kralju Asi u njegovu najnaprednijem času: "Jahve je s vama, jer ste vi s njime; i ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas" (2 Ljet 15,2). Drugim riječima: "Budete li prezreli slavu Božju, budete li ispričavali svoj grijeh i zanemarivali Gospodina, neće vas očistiti!"

Ono što nam Bog ovdje govori tako je jednostavno: "Uzmite si vrijeme da upoznate mog Sina! Istražujte moju Riječ i tražite me u svojoj tajnoj klijeti molitve. Tada, dok budete boravili u mojoj nazočnosti, oči će vam se početi otvarati na moju slavu. Ona je sva otkrivena u Kristu – potpuno otkrivenje moje ljubavi, milosti, milosrđa, dobrote."