SVIM SVOJIM SRCEM

Bog daje stanovita, posebna obećanja onima koji su odlučili tražiti ga svim svojim srcem. Jedno takvo obećanje je savez njegove nazočnosti. Međutim, taj savez strogo je uvjetovan. Pismo daje jasno znati da ako pristajemo uz propis tog saveza, uživat ćemo neopisiv blagoslov Božje nazočnosti u našim životima. To se ne odnosi samo na stvar spasenja, nego to govori kako trebamo biti takvi tražitelji Boga da se njegova strahovita nazočnost izlije na nas tako da je svi vide i spoznaju.

Bog je otkrio taj savez svoje nazočnosti kroz neimenovanog proroka koji je donio poruku Eliju, velikom svećeniku u Izraelu. U to vrijeme, Eli je bio otpadnik. Gospodin mu je govorio upozoravajući ga zbog dopuštanja grijeha i kompromisa. Ali Eli je zanemario sve riječi Božje. Sad mu je ovaj neimenovani prorok rekao: "Rekao sam doduše da će dom tvoj i dom oca tvojega stupati preda mnom dovijeka, ali sada – riječ je Jahvina – neka je to daleko od mene! Jer ja častim one koji mene časte, a koji mene preziru, bit će osramoćeni" (1 Sam 2,30).

Izraz "osramoćen" u vezi je s podizanjem nazočnosti Božje. To ne znači da će ta osoba propasti, nego naprotiv, da će morati hodati u snazi svoga vlastitog tijela. Bog je rekao Eliju: "Namjeravao sam blagosloviti tvoj dom, iskazati ti naklonost. Ali prezreo si me; omekšao si na grijeh, dopustivši da me tvoja požuda odgurne. Sad ću ja ukloniti svoju nazočnost od tebe."

Mnogi ljudi dolaze Kristu s velikim začetnim izljevom vjere. Ali s vremenom njihova se revnost smanji i počnu zanemarivati Gospodina. "Sramote" njegove zapovijedi i okreću se svojim starim, grešnim putovima. Međutim, još uvijek vjeruju da je Božja nazočnost ostala s njima. Ali to je laž, prevara. Biblija je jasna da ako vi napustite njega, on će napustiti vas.