JEZABELINA NAUKA

Pročitajte Otkrivenje 2,18-29 i vidjet ćete da je Krist upozorio crkvu na Jezabelinu nauku. "… podnosiš Jezabelu, ženu koja sama sebe naziva proročicom i koja zavodi moje sluge učeći ih da bludno griješe i da jedu idolima žrtvovano meso" (Otk 2,20). Grčka riječ za Jezabelu ovdje je istoznačnica za "lažnog učitelja". Ona jasno predstavlja lažne nauke. Isus to čini jasnim nastavljajući: "… vama ostalima … koji ne dijelite ove nauke" (Otk 2,24).

Tu je skupina ljudi Božjih, punih dobrih djela i milosrđa, koji imaju neki oblik vjere i postojanosti. Ali sa svime time što je dobro i pohvalno, događa se nešto vrlo opasno, nešto tako zavodljivo da Krist upozorava kako će poslati sud i učiniti ih primjerom svim crkvama. Određeni članovi te crkve prodali su se sotoni. Njihova dobra djela, milosrđe, služba, vjera i postojanost zamračilo je zavođenje lažne nauke. Bili su pod čarolijom lažnog učenja, učenja koje se lažno prikazalo kao prava Riječ, ali je zapravo bilo zlo.

Opasno je sjediti pod pogrešnim učenjem i Krist tu stvar ne uzima olako. Njegove oči oštro promatraju Crkvu te dolazi upozoriti, razotkriti i spasiti svoj narod od ove strašne obmane. Kamo odlazite u crkvu, koga slušate, učenje koje je preuzelo vaše srce – sve to je vrlo, vrlo ozbiljno.

Znak zavedenog kršćanina je da je "nošen okolo" tražeći neko novo, drukčije, strano učenje. Biblija upozorava: "Ne dopuštajte da vas drugi zavode raznim stranim naukama" (Heb 13,9). To govori o trčanju od mjesta do mjesta, od seminara do konferencije, od crkve do crkve, ne imajući korijena. Uši takvih ljudi uvijek nešto svrbi da čuju nešto novo, nešto senzacionalno, nešto zabavno, nešto ugodno njihovu tijelu. Imamo takve i u crkvi Times Square: tumarala, ljude koje nose vjetrovi nauka. Oni su se pridružili Atenjanima koji "ni na što drugo ne troše vrijeme nego da neku novost kažu ili čuju" (Dj 17,21). Pavao je upozorio Timoteja: "Ljudi neće podnositi zdrave nauke, nego će prema svojim strastima sebi nagomilati učitelje da im škaklju uši" (2 Tim 4,3).