JEZABELIN DUH

Jezabelin duh mrzi proroke Božje i sveta proročanstva. "Ahab ispriča Izebeli sve što je Ilija učinio i kako je mačem poubijao sve proroke. Tada Izebela posla Iliji glasnika s porukom: 'Neka mi bogovi učine sva zla i neka nadodadu, ako sutra u ovo doba ne učinim s tvojim životom kao što si ti učinio sa životom svakoga od njih'" (1 Kr 19,1-2).

Kršćani povezani s Jezabelinom naukom nemaju nimalo poštovanja za svete proroke Božje. Hladno sjede, nedotaknuti kao Jezabela dok je Ahab u detalje opisivao čudotvorno očitovanje nadnaravnog autoriteta na gori Karmelu.

Tako je to i sada. Učitelji Jezabeline nauke i oni poput Ahaba, koji su njezine žrtve, nisu otvoreni za osvjedočenje Duha Svetog ili za poruku pokajanja i svetosti. Čuju je, ali zatim odlaze svojim putem još odlučniji u njihovim naukama nego ranije. Nema straha Božjega pred njihovim očima.
Pouzdan znak lažnog učitelja i Jezabeline nauke je obaranje proročkih upozorenja te odbijanje slušanja o sudu. Oni to nazivaju duboko pesimističkim porukama. Smiju se i izruguju. Jeremija kaže da su takvi pastiri slijepi i gluhi, a Gospodin im je rekao da budu poslušni: "A oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zloga srca svojega; okrenuše mi leđa, a ne lice" (Jer 7,24).

Oni koji uče Jezabelinu nauku tvrde da su proroci, ali postoji test pravih i lažnih proroka. Jezabelini proroci prorokuju samo dobre stvari, samo mir i napredak. "Ali u proroka jeruzalemskih vidjeh strahote: preljub, prijevarne putove, jačaju ruke zločincima, te se nitko od zločina svojih ne obraća. Svi su mi oni kao Sodoma, a žitelji kao Gomora! I zato Jahve nad Vojskama ovako govori o prorocima: Evo, nahranit ću ih pelinom i napojiti vodom zatrovanom, jer od proroka jeruzalemskih potječe pokvara u svoj zemlji. Ovako govori Jahve nad Vojskama: Ne slušajte riječi proroka: oni vas obmanjuju, objavljuju viđenja srca svoga, a ne što dolazi iz usta Jahvinih; govore onima što preziru riječ Jahvinu: 'Bit će s vama mir!' a onima što slijede glas svog srca okorjelog: 'Nikakvo vas zlo neće snaći'" (Jer 23,14-17).

Oni s Jezabelinim duhom ne odvraćaju narod od pokvarenosti. Oni govore o snovima i ludo postupaju za propovjedaonicom.