PROBOJ

Mihej našoj pozornosti donosi jedno od najslavnijih starozavjetnih proročanstava. On prorokuje o ljudima koji će slijediti Gospodina na novu ispašu: "Svega ću te sabrati, Jakove, sakupit ću Ostatak Izraelov! Smjestit ću ih zajedno kao ovce … kao stado na paši" (Mih 2,12).

Mihej je vidio odriješene ljude Božje, ljude čija srca kucaju kao jedno, ljude tako vođene Duhom da ih otpala crkva naziva izgnanicima. "U onaj dan – riječ je Jahvina – sabrat ću hrome, okupiti raspršene i sve kojima sam zlo učinio. Od hromih ću Ostatak učiniti, moćan narod od onih što su izgnani. Tada će Jahve nad njima kraljevati na gori Sionu od sada i dovijeka" (Mih 4,6-7).

Tko sačinjava sveti Ostatak? Ne ponosni, egoistični pastiri, dotjerane zvijezde, kojima se povlađuje. Ne! To su isprobani ljudi koji su bili u ognju kušnje. Među njima su nepoznati ljudi, izopćenici, oni koji su smatrani hromima u usporedbi s visoko i moćno utvrđenom crkvom, i oni koji podižu svoje glasove protiv pokvarenosti u domu Božjem.

Bog kaže: "Ja ću ih sabrati!" Sva ljudska nastojanja da se Božje sluge okupe su uzaludna. To mora učiniti Bog, a ono što dovodi taj Ostatak zajedno, uzrokujući da se slože, jest raskajano srce u jedinstvu s Kristom.

Jeronim, jedan od ranocrkvenih otaca i poznavalac Biblije, opisuje ih kao "onu djecu Božju koji su se pokajali i koji su se izdigli iznad svjetovnih stvari te čeznu za nebom". To su ljudi nebeska uma, umorni od glupavosti i kompromisa, ljudi koji čeznu za svetošću u domu Božjem. Već postoji sveti Ostatak koji iskače između ljudi. Svaki muškarac i žena Božja, čije srce je slomljeno nad grijehom i pokvarenosti u domu Božjem, može osjetiti taj poticaj Duha! Izlaz, proboj, ravno je pred nama!