IZRAELOVI UZNEMIRIVAČI

Tko su danas stvarni uznemirivači u domu Božjem? Nije to Ilijino društvo koje uzdiše i plače nad gadostima crkve. Nisu to oni koji razotkrivaju grijeh i svjedoče protiv pokvarenih djela vjerskih vođa te onih koji lagodno žive na Sionu. Ne, sva podjela uzrokovana je kompromisom. Sva nevolja u domu Božjem rezultat je otpadništva i odbacivanja zapovijedi Gospodnjih. "Jer gdje je zavist i sebičnost, ondje je javni nered i svaka vrsta zla djela" (Jak 3,16).

Pavao upozorava braću da se "čuvaju onih koji prave razmirice … klonite se njih" (Rim 16,17). Ali tko su bili ti koji su "pravili sablazni suprotno nauci koju su primili"? Nitko drugi nego egocentrične, otpale skupine koje su "služile … svom trbuhu" (Rim 16,18). To dokazuje da razmiricu i podjelu izaziva ponosna, arogantna skrb za vlastite interese. Pavao je rekao: "Oni slatkim i laskavim riječima zavode srca priprostih (onih koji ne sumnjaju)" (Rim 16,18). Zapravo su oni koji stvaraju razdore oni koji popuštaju grijehu, koji pregledaju zla djela i viču za jedinstvom. Pravo Kristovo tijelo nikada nije bilo niti će biti podijeljeno. Oni u svetom jedinstvu s Kristom već su sjedinjeni jedni s drugima. Grijeh je onaj koji stvara razdore!

U Filipima su Pavao i Sila bili dovedeni pred gradske poglavare, optuženi da "bune" njihov grad (Dj 16,21). Bili su išibani i bačeni u zatvor kao rezultat izazivanja bune. Što je bila ta buna? Pavao i Sila izbacili su vračarskog duha iz jedne ropkinje koja je "pribavljala veliku zaradu svojim gospodarima …Kad opaziše njezini gospodari da im propade nada u zaradu, zgrabiše Pavla i Silu" (Dj 16,16.19).

Kad je na bilo koji način ugrožen vlastiti interes, čuje se vika: "Uznemirivači! Razdor! Prijetnja jedinstvu!" Pavao i Sila razotkrili su vjersku igru, demonsku obmanu pod maskom religije. Bio je to vrlo profitabilan plan nekolicine odabranih koji su znali kako manipulirati nerazboritim mnoštvom. Što je podiglo viku: "Razdor"? Bilo je to probuđenje čišćenja. Oni koji su optužili Pavla i Silu za stvaranje razdora imali su skrivene motive i odbili su poziv za pokajanje i hodanje u svetosti.

Bože, daj nam više Izraelovih uznemirivača koji se ne boje dići protiv vjerskog licemjerstva i neposlušnosti!