VODIM TE NA NOVO MJESTO by Gary Wilkerson

Gospodin je rekao Mojsiju: "Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom, između Migdola i mora, nasuprot Baal-Sefonu. Utaborite se nasuprot ovome mjestu, uz more. Faraon će reći: Izraelci lutaju krajem tamo-amo; pustinja ih zatvorila" (Izl 14,1-3).

U Egiptu je Bog djeci Izraelovoj rekao: "Vodim vas u novu zemlju."

Ako ste bili u Izraelu, znate da je mjesto kamo ih je Bog vodio vrlo stjenovito – ogromne stijene s jedne strane i planine s druge. Bog ih je vodio kroz to područje, a onda su u daljini ugledali Crveno more. Približivši mu se, došli su do obale, gdje su bili ugurani u mali prostor. Sad su s jedne strane bile stijene, a s druge voda. I to je bilo točno ono mjesto kamo ih je Bog pozvao.

Faraon je to gledao i izjavio: "Izraelci su došli do zida."

Je li vas ikada Bog pozvao na mjesto koje je vjerojatno bilo posljednje mjesto gdje ste htjeli biti?

Do te točke Mojsije nije bio neki vojni zapovjednik; zapravo, nije bio u mnogo bitaka. Ali dovoljno je bio iškolovan da zna: "Nisam siguran da smo za vojnu obranu baš na najboljem mjestu. Zapravo, uhvaćeni smo u zamku!"

On i djeca Izraelova bili su doista u teškom položaju, ali Bog je htio da se nađu tamo jer se tamo htio proslaviti. Ponekad nam Bog dopušta da se nađemo na mjestima koja se čine teškima, ali on ima veliki plan za nas. Ono za što mislimo da je zamka i da smo došli do zida, zapravo je Božji način na koji kaže: "Ova će mi situacija donijeti slavu!"

Neki od vas koji ovo čitate nalazite se u situaciji u kojoj se osjećate opkoljeni i zatvoreni. Pred sobom ne vidite put i prilike su vam tako poražavajuće da se pitate: "Ima li za mene još nade?"

Na tim opasnim mjestima morate poduzeti korak vjere i reći: "Da, Bože, bit ću ti poslušan bez obzira na cijenu i bez obzira kako je teško." Kad to učinite, naći ćete se ravno na granici da vidite Boga kako silno djeluje.

Ako znate ostatak priče iz knjige Izlaska, znate da je Bog razdijelio Crveno more te su djeca Izraelova prešla more po suhu – prema novom mjestu.