MOJSIJEVA PJESMA by Gary Wilkerson

Dok čitaju ovo, neki kažu: "Znam da mi je Bog dao viziju. Dao mi je san, ali moja su sredstva nedovoljna da bih ga ostvario."

Mojsije je rekao: "Ja nikada nisam bio čovjek rječit" (Izl 4,10). Drugi će možda reći da ne pjevaju dovoljno dobro ili nemaju sposobnosti vođe. Ali Bog vam kaže: "Sve možete kroz Krista koji vam daje snagu." Upravo kad ste bez sredstava, možete vidjeti slavu Božju.

Vjerujem da Bog ponekad zadržava sredstva od nas. Ne zato da nas kazni ili povrijedi, nego da otkrije svoju slavu, da pokaže da on ima sve što nam je potrebno – da je on u kontroli svega toga.

U Izlasku 14 vidimo djecu Izraelovu dok bježe iz Egipta, kad ih je Bog poslao da se utabore kod Crvenog mora (Izl 14,2). Divno je utaboriti se uz more u pravo vrijeme, ali kad imate vojsku od tisuća kola i teško naoružane neprijateljske vojnike koji dolaze za vama, vjerojatno ćete pomisliti: "Uhuhu! To nije mjesto gdje želim sada biti! Možda ovo nije pravo vrijeme i mjesto, Bože!"

Kad se događa nešto poput toga, pojavljuje se snažno iskušenje da počnemo sumnjati u Boga i pitati: "Gdje si, Bože? Zašto si me napustio? Zašto se ne pokazuješ jakim?"

Znamo da je prelazak Crvenog mora bio uspješan. Kad su djeca Izraelova prešla na drugu stranu, počeli su pjevati pjesmu koja je u Izlasku 15,1-2 poznata kao "Mojsijeva pjesma" ili "Pjesma izbavljenja".

"U čast Jahvi zapjevat ću, jer se proslavio,
konja i konjanika u more on je vrgao.
Moja je snaga, moja pjesma – Jahve
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti,
On je Bog oca moga, njega ću veličati!"

Ovo je i naša pjesma!