ISKORAK U VJERI

Gary Wilkerson


Nedavno sam ispričao prvi dio priče kad je Gospodin vodio moju ženu i mene u London da započnemo crkvu. Kad smo pomislili da bismo možda trebali odustati od naših planova jer nismo imali gdje živjeti, Bog se čudesno pobrinuo za kuću kroz jednoga poslovnog čovjeka kojega smo sreli na našem misijskom putovanju u Južnoafričkoj Republici.

Mislili smo da nema nade, da nećemo biti u stanju to sprovesti i da ćemo morati otkazati naše planove. Ali onda smo sreli toga poslovnog čovjeka. Jedino je Bog mogao osmisliti da jedan bračni par iz New Yorka ode u Južnoafričku Republiku da nađe smještaj u Londonu.

Preselili smo se u London i nakon nekoliko dana, odveo sam sina u park blizu kuće u kojoj smo živjeli. Dok sam ga ljuljao na ljuljački, molio sam: "Gospodine, pozvao si nas ovamo da započnemo crkvu. Hvala ti za kuću, ali ne znam nikoga ovdje i ne znam gdje započeti crkvu."

Jedan stariji čovjek prišao je ljuljačkama sa svojom unukom. Okrenuo se k meni, predstavio se i pitao me što radim u Londonu.

"Ja sam pastor", odgovorio sam, "i ovdje smo da započnemo s crkvom."

"I ja sam pastor, a ono tamo je moja crkva", rekao je pokazujući prekrasnu veliku crkvu dolje niz ulicu imena Holy Trinity Brompton.

Ispričao sam mu priču o Teen Challengeu i crkvi Times Square i što sad radimo. Pastor me pozvao da kasnije dođemo k njemu na čaj i kad smo stigli, rekao je: "Čitavo sam popodne molio i Duh Sveti mi je snažno to stavio na srce. Imamo kafić u jednom području gdje su mladi ljudi na drogi i gdje se mnogo tulumari i oni dolaze Kristu, ali tamo nema crkve. Molimo da tamo možemo započeti s crkvom, ali nemamo pastora. Biste li vi bili voljni pomoći nam započeti s tom crkvom? Biste li bili tamo pastor?"

Brinuo sam se, ali Bog je sve imao pod kontrolom! Istina, ako ne iskoračimo u vjeri, ako nismo spremni riskirati, promašit ćemo Božje najbolje.