UTJEŠITELJ JE DOŠAO

Isus Duha Svetog naziva "Utješiteljem". Jedno je znati Duha Svetog kao Utješitelja, ali moramo isto tako znati kako nas tješi da možemo razlikovati utjehu koja je od tijela, a koja od Duha.

Promotrimo brata koji je svladan osamljenošću. Moli za utjehu Duha Svetog i očekuje da utjeha dođe kao osjećaj. Zapravo zamišlja da je to neka vrsta iznenadnog daha s neba, kao neki duhovni sedativ njegovoj duši.

Ovaj osjećaj mira doista mu može doći, ali sljedećeg jutra nestaje. Kao rezultat toga počinje vjerovati da je Duh Sveti odbio njegovu molbu. Ne, nikada! Duh Sveti nas ne tješi manipulirajući našim osjećajima. Njegov način tješenja je vrlo, vrlo drukčiji i jasno je pokazan u Pismu. Bez obzira kakav je problem, kušnja ili potreba, njegova služba utjehe se ostvaruje donošenjem istine: "Kada dođe on, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu" (Iv 16,13).

Činjenica je da naša utjeha izvire iz onoga što znamo, ne što osjećamo. Jedino istina gospodari osjećajima! A tješiteljska služba Duha Svetog započinje s tom osnovnom istinom: Bog nije ljut na vas. On vas ljubi.

"Nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan" (Rim 5,5). Grčka riječ ovdje upotrijebljena ima čak jače značenje od onoga što nudi prijevod, govoreći da je ljubav Božja potaknuta da "frcne" u našim srcima po Duhu Svetom.

Nepodnošljivo breme može biti uzrokovano strahom, sramotom, žalošću, nevoljama, kušnjama ili obeshrabrenjima. Međutim, kakav god da je razlog, utjeha je potrebna.

Iznenada se čuje glas koji odzvanja kroz hodnik duše – glas Duha Svetog – koji izjavljuje duši: "Ništa te ne može rastaviti od ljubavi Božje!"
Ova istina – kad joj jednom povjerujete – brzo postaje mlaz žive vode koji odnosi svaki kamen spoticanja. "Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati, zbog mene,
naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh" (Iv 14,26).