LJUBAV SUKLADNA RIJEČI

Kad je naša ljubav sukladna Riječi Božjoj – kad prigrlimo njegovu ljubav za nas i bezuvjetno ljubimo jedan drugoga – živimo bez straha. Tada ćemo biti u stanju živjeti ovdje i sada kao što je Krist živio te neustrašivo stati pred njega na sudnji dan.

Kad sav strah nestane, u savršenoj smo ljubavi. Poslušajte ove riječi ispjevane od Davida: "Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u Svetištu njegovu" (1 Ljet 16,27). Korijenska riječ za "radost" u Starom zavjetu znači "skakati od radosti" i uživati puninu savršene ljubavi.

Svijet upravo sada tone u strahu. Čovječanstvo drhti nad globalnim zatopljenjem, terorizmom, nuklearnim prijetnjama, uzdrmanim gospodarstvom, AIDS-om, masovnim ubojstvima, širenjem islama, političkim kaosom, rasprostranjenošću ovisnosti o drogi, alkoholu i pornografiji. Pitam vas: Kako mi možemo imati ikakav utjecaj za Krista ako smo opsjedani istim duhom straha kao svijet? Kakvu nadu možemo ponuditi i kakvo evanđelje propovijedamo ako ono nas ne mijenja i nas ne izbavlja od straha?

Bog je donio Novi savez da uvjeri svoju Crkvu u svoju ljubav i potpuno oproštenje grijeha … da nas uvede u spoznaju svoje radosti i veselja nad nama, da možemo poznavati njegovo srce puno ljubavi za nas i živjeti sve naše dane bez straha. Pogledajte: "Vraćat će se otkupljenici Jahvini. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci" (Iz 35,10). "Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? … Nek se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji" (Ps 27,1.3).

Davno je već prošlo vrijeme kad je narod Božji trebao predati sve u njegove ruke. Potičem vas da prestanete pokušavati odgonetnuti svoj izlaz iz nevolje. Umjesto toga, počivajte u snazi Riječi Božje. Dopustite da Gospodin sada, danas, stavi radost u vas. Vaše će radosno srce "šokirati i uliti strahopoštovanje" u sve one oko vas koji su uplašeni: "Jahve će ti otvoriti svoju bogatu riznicu – nebo – da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih" (Pnz 28,12).