RIJEKA ŽIVOTA

Prorok Ezekiel primio je nevjerojatnu objavu. Pismo govori da ga je ruka Božja odnijela na vrlo visoku goru, gdje se pred njim pojavio "čovjek, sjajan kao mjed" (Ez 40,3).

Dakako, ovaj čovjek nije bio nitko drugi nego Krist sam. On je poveo Ezekiela do vrata Doma Božjega gdje mu je dao divnu objavu budućnosti naroda Božjeg. Ona je otkrila što će Kristovo tijelo postati na kraju vremena. "Zatim me odvede natrag k vratima Doma. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku …" (Ez 47,1).

U Bibliji slike vode gotovo uvijek predstavljaju Duha Božjeg. Ova objava jasno otkriva silno izlijevanje Duha Svetog u posljednjim danima. Objava je u svome rasponu bila tako velika da je Ezekiel nije mogao sagledati. Čak nije mogao protumačiti ni njezino značenje; sve što je mogao bilo je da o tome izvijesti. Zapravo, prije nego je objava završila, Gospodin je zastao i pitao Ezekiela: "Vidiš li?" Pitao je: "Shvaćaš li veličinu ovoga što vidiš? Vidiš li o čemu govori ovo podizanje vode? Znam da ti ovo otkrivenje izaziva strahopoštovanje i da te svladava, ali ne želim da promašiš njegovo pravo značenje. Ove vode naznačuju kako će sve završiti."

Prorok Izaija imao je jedan kratak uvid u istu rijeku koja se u objavi objavila Ezekielu. Međutim, Izaija je vidio i nešto više. Prema Izaiji, u posljednjim danima narod Božji uživat će veliku zaštitu protiv svih sotonskih napada: "… neće onud proći nijedna lađa s veslima, niti će koji bojni brod projedriti" (Iz 33,21).

Izaija ovdje govori o ratnim brodovima koje su veslali robovi. On nam daje sliku neprijatelja, đavla, koji pokušava pokrenuti napad na sve koji plivaju u toj rijeci. To je slika potpune pomutnje.

U ovim odlomcima Bog nam daje jasno na znanje da sotona nema pristup njegovoj živoj vodi. Kao što psalmist svjedoči: "Nek se smetu i postide koji život moj traže, nek uzmaknu i nek se posrame koji mi propast snuju … kad ih Anđeo Jahvin potjera … kad ih Anđeo Jahvin bude gonio" (Ps 35,4-6).