BUDITE SPREMNI

U Mateju 24 Isus koristi usporedbu kako bi nas poučio da budemo spremni za njegov povratak: "Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate. Tko je, dakle, onaj vjerni i razboriti sluga koga je postavio gospodar nad služinčadi svojom da im daje hranu u pravo vrijeme? Blago onomu sluzi koga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako čini. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

Ali ako zli sluga u srcu svome kaže: 'Moj gospodar neće doći zadugo' i počne tući sudrugove te jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar njegov u dan kad ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje, pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima, gdje će bit plač i škrgut zubâ" (Mt 24,44-51).

Isus ovdje govori o slugama, što znači o vjernicima. Jedan sluga nazvan je vjernim, a drugi zlim. Što ovoga drugog čini zlim u očima Božjim? Prema Isusu, to je nešto što on "u svom srcu kaže" (Mt 24,28). Taj sluga ne iskazuje svoju misao glasno niti je propovijeda, nego o njoj misli. Prodao je svoje srce demonskoj laži: "Gospodin neće doći zadugo." Pogledajte, nije rekao da Gospodin ne dolazi, nego da neće još zadugo doći. Drugim riječima: "Isus neće doći iznenada ili neočekivano. Neće se vratiti u mojoj generaciji."

Očito je da je ovaj "zli sluga" slika vjernika, možda čak onoga u službi. Njemu je zapovjeđeno da "bdije" i da "bude pripravan", "jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate" (Mt 24,44). Međutim, ovaj čovjek utišao je svoju savjest prihvaćajući sotoninu laž.

Isus nam pokazuje plod takva razmišljanja. Ako je sluga uvjeren da Gospodin još dugo neće doći, onda ne vidi potrebe da živi ispravno. Nije primoran da bude u miru sa svojim sudrugovima. Ne vidi potrebe da čuva jedinstvo u svom domu, na poslu, u crkvi. Može udarati druge sluge, optuživati ih, zamjerati im, uništavati njihov ugled. Kao što je Petar rekao, tog slugu tjeraju njegove požude. Želi živjeti u dva svijeta. Pristaje na zao život vjerujući da je siguran od pravedne kazne.