SILA NJEGOVA USKRSNUĆA

"… da iskusim njega i silu njegova uskrsnuća i udio u njegovim patnjama, prilagođavajući se njegovoj smrti, ne bih li kako postigao uskrsnuće od mrtvih" (Fil 3,10-11).

Ono što ću vam reći možda će vas iznenaditi: Uskrsnuće Isusa Krista sve je u vezi sa silom. Kad to kažem, ne mislim samo na božansku silu koja je podigla Isusa iz mrtvih. Dakako, ta sila apsolutno je nadnaravna i mogla je doći jedino od samog Boga.

Kristovo uskrsnuće govori i o drugoj sili pored toga nadnaravnog događaja. I ta sila mogla je doći jedino od Boga. Govorim o sili koja uzrokuje da živimo svetim životom … da smo oslobođeni od vlasti grijeha … da nadvladavamo svaku naviku i požudu poznatu čovjeku … da hodamo po vjeri u pravednosti koja jedino dolazi od Boga. Postići tu silu jest spoznati Krista u sili njegova uskrsnuća.

Apostol Pavao govori o toj vrsti sile uskrsnuća. On je imao vrlo duboku unutarnju čežnju da upozna Krista i ta glad došla je iz njegova dubokog vapaja za svetošću. Ovaj apostol imao je otkrivenje o Kristovom uskrsnuću i to otkrivenje bilo je u vezi sa silom. On piše: "Isus Krist naš Gospodin … rođen iz potomstva Davidova po tijelu, postavljen Sinom Božjim, u sili, po Duhu svetosti, uskrsnućem od mrtvih" (Rim 1,3-4).

Pavao je u uskrsnuću vidio nešto nevjerojatno i dok ga je to preplavljivalo radošću, odgovaralo je i na njegov životni vapaj za svetošću. Ukratko, Pavao je vidio da je Isus došao na zemlju kao čovjek, sa silom neba na sebi. Krist je očitovao tu božansku silu dok je bio na zemlji: iscjeljivao je bolesne, oslobađao zarobljene, podizao mrtve, davao vječni život. On sam bio je podignut iz mrtvih i njegovo uskrsnuće bilo je popraćeno božanskim proglasom da je on "Sin Božjim, u sili, po Duhu svetosti, uskrsnućem od mrtvih!" (Rim 1,4).