NEKA GOSPODIN ZASJA NA VAS SVOJOM MILOŠĆU I LJUBAVLJU!

Dok sam molio u vezi s onim što ću donijeti u ovoj poruci, Duh Božji snažno je utisnuo na mene da razgovaram s vama o njegovoj vjernosti.

 

"Dobrota Jahvina nije nestala, vjernost njegova nije presušila. Oni se obnavljaju svako jutro" (Tuž 3,22-23).

 

Želim govoriti onim čitateljima koji su iznevjerili Gospodina. Možda ste posrnuli. Možda ste postali bezbrižni u molitvi i čitanju Biblije. Ili ste možda prekršili neku zapovijed griješeći protiv Gospodina. Možda ste pod vlašću nekoga lakozavodljivog grijeha. Kakva god da je vaša situacija, možda ste svladani strahom, krivnjom i nevjerom. Znate da je Bog rekao da će osuditi svaki grijeh i ta spoznaja postala vam je breme straha jer znate da je Gospodin vjeran svojoj Riječi.

 

ALI BOG JE ISTO TAKO VJERAN U MILOSRĐU. U Psalmu 89 nalazimo riječ iscjeljenja i ohrabrenja kao nigdje u Pismu. Bog kaže:

 

"Nađoh Davida, slugu svoga … da ruka moja svagda ostane s njime … Razbit ću pred njim protivnike njegove … Vjernost moja i dobrota bit će s njime … ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta" (Ps 89,21-28)

 

Ovaj psalam ukazuje na Krista. I upravo ovdje Otac sklapa određeni Savez sa svojim Sinom:

 

"Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran" (Ps 89,29).

 

Ljubljeni, isti Savez koji je Bog sklopio s Kristom, sklopljen je i sa svom njegovom djecom.

 

"Njegovo će potomstvo učiniti vječnim ... Ako li mu sinovi Zakon moj ostave … i ne budu čuvali zapovijedi mojih, šibom ću kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu, ali mu naklonosti svoje oduzeti neću niti ću prekršiti vjernosti svoje. Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga" (Ps 89,30-35).

 

Razmislite: Bog je sklopio Savez da nikada neće oduzeti svoju dobrotu ni od jednog čovjeka koji je u Kristu. On će nas disciplinirati svojom šibom, ali će to učiniti s milosrđem, ljubavlju i suosjećanjem – jer koga Gospodin ljubi onoga i kara. On će vam biti vjeran u vašim borbama dajući vam snagu svoga Duha. Krist neće dići ruke od vas; dao je slavno obećanje da će vas sačuvati: "Potomstvo će njegovo ostati dovijeka" (Ps 89,37).

 

Ujutro zahvaljujte Gospodinu za njegovu dobrotu. Zatim mu svake večeri zahvaljujte za njegovu vjernost (vidi Ps 92,2-3). Ovu iscjeljujuću riječ primite po vjeri.