MIR BOŽJI NEKA BUDE NAD VAMA!

U vezi s onim što bi Gospodin htio da vam kažem, bio sam mnogo u molitvi. Dok sam razmišljao, Duh Sveti me potakao da pažljivo ponovno pročitam Psalam 33 i 34. Nakon čitanja ova dva psalma, odmah sam znao što je Gospodin htio da učinim.

 

Vjerujem da će u sljedeća četiri odlomka svaki pojedini čitatelj ove poruke naći posebnu i izravnu riječ od Gospodina. Bog je vjeran da svome narodu pošalje riječ u pravo vrijeme, a njegov će vam Duh pokazati koji je od sljedećih odlomaka vaš upravo u ovo vrijeme:

 

1.      "Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. Naša se duša Jahvi nada, on je pomoć i zaštita naša" (Ps 33,18-20).

 

2.      "Jer on reče – i sve postade, naredi – i sve se stvori. Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena" (Ps 33,9-11).

 

3.      "Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga svih tjeskoba" (Ps 34,5.7).

 

4.      "Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja" (Ps 34,16.18.20).

 

Neka Bog blagoslovi svoju dragocjenu Riječ vašem srcu! On šalje svoju Riječ da iscijeli.