MILOST I MIR NEKA VAM SE UMNOŽE!

Dok sam se pripremao napisati ovu poruku, Duh Sveti mi je vrlo jasno govorio da vam trebam poslati sljedeće ohrabrenje iz Psalma 37. Neprestano sam zadivljen kako nam Bog šalje svoju Riječ upravo na vrijeme kad je najviše trebamo. To je njegova dobra narav da čuje vapaj i pripremi posebnu riječ da stigne u sâm trenutak potrebe. Čujte riječ Gospodnju za vas:

 

1.     Neka vas ne uznemiruju zlotvori ili oni koji vas gaze za svoju vlastitu korist. Njihov dan dolazi:

 

·         Ps 37,1-2.7.8-15.32-34

 

2.     Pouzdajte se u Gospodina; radujte se u njemu. Sve predajte njemu, a svoj um i duh predajte odmoru:

 

·         Ps 37,3-6

 

Poslušate li njegovu riječ, ispunit ćete se radošću i dobiti želju svoga srca. Bog će ostvariti sve što je obećao. Vidjet ćete kako se u vama pojavljuje njegova pravednost.

 

3.     Bog zna svaki korak pred vama. On određuje sve što se odnosi na vaš život, obitelj, potrebe. Dakle, pouzdajte se u njega u svemu:

 

·         Ps 37,23-29

 

4.     Pobožni roditelji ne ostaju neprestano ljuti na svoju djecu, upravo kao što ni Gospodin nije ljut na svoju djecu. On želi biti vaš mir, snaga i pomoć u vrijeme nevolje:

 

·         Ps 37,34.37-40

 

Gospodin obećava izvršiti svome narodu sve te dobre stvari iz Psalma 37 "jer u njemu traže okrilje" (Ps 37,40)