PROVJERENA VJERA

Kad prvi put čitamo o Abrahamu, Bog traži od njega da spremi obitelj i otputuje na neimenovanu destinaciju (vidi Post 12,1). Ovo je morao biti nevjerojatan test za Abrahama, kao i za njegove ljubljene. Međutim, Abraham je, po vjeri, poslušao. Živio je među strancima u stranim zemljama – neozlijeđen i blagoslovljen – i bio je izbavljen iz svake krize kroz nadnaravne snove i vizije dobivene od Gospodina.
POGLEDAJ ZVIJEZDE
U jednoj točki, Bog mu je rekao da pogleda zvijezde: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti … Toliko će biti tvoje potomstvo" (Pos 15,5). Drugim riječima: "Abrahame, toliko ćeš djece, unučadi i potomaka imati. Bit će brojni kao zvijezde."
Kakvo strahovito obećanje! Ova riječ je za Abrahama bila iznad svega što jedno ljudsko biće može shvatiti. A što je bio Abrahamov odgovor na ovo obećanje? "Abraham povjerova Jahvi" (Post 15,6).
NAGRADA NEPOKOLEBLJIVOG POUZDANJA
Što je bio rezultat Abrahamove vjere? I što je njegovo duboko, trajno pouzdanje značilo u Božjim očima? Odgovor nalazimo u jednom retku:
"Abraham povjerova Jahvi, i to mu se uračuna u pravednost" (Post 15,6).
Iznova i iznova Abraham je stavljao svoju vjeru u Boga i bio je smatran pravednim u očima Gospodnjim.
Kad je navršio sto godina, prošao je dugotrajno testiranje i kroz sve se, kaže Pismo, pouzdavao u Boga. Sad je Gospodin rekao za ovoga vjernog, poslušnog čovjeka:
"Njega sam izlučio zato da pouči svoju djecu i svoju buduću obitelj kako će hoditi putem Jahvinim, radeći što je dobro i pravedno" (Post 18,19).
Vidite li što je sam Bog rekao za ovog čovjeka? Izjavio je: "Imam povjerenje u Abrahama. On ima provjerenu vjeru."