NAŠ POMOĆNIK - Gary Wilkerson

Pismo kaže da anđeli gledaju dolje na nas i dive se daru koji smo primili. Razmislite, jedna je stvar ponuditi nekome fizičko ozdravljenje, a potpuno druga ponuditi obilan život za ovaj svijet i spasenje za svu vječnost. Isus nam daje sva sredstva neba da navješćujemo tu Radosnu vijest u istini i sili:
"I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti" (Iv 14,13-14).
Kad čitamo ovaj redak, mislimo na nevjerojatnu skalu Isusovih čuda. Ali Isus govori o aktivnosti kraljevstva – spasenju, preobražaju, obilnom životu. Kad kaže: "Što god zamolite u moje ime", naša će molba biti otkrivena. Tražimo li čuda jer mislimo da će to donijeti vidljivu slavu Bogu? Ili tražimo rezultate kraljevstva bez obzira kako je mala skala?
VEĆA DJELA
Prema Isusu, samo je jedna kvalifikacija da se čine veća djela o kojima govori: "Tko vjeruje u me, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veća od ovih" (Iv 14,12). Svaki kršćanin vjeruje, tako to znači da smo svi u stanju činiti veća djela koja je Isus odredio za nas.
ČISTO SRCE
Ali da bismo činili ta djela, moramo imati čisto srce. Odmah sljedeća stvar o kojoj Isus govori je: "Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi" (Iv 14,15). Ako su naša srca očišćena, naša poslušnost neće biti prigovaranje, nego čin ljubavi.
Imate li problem s držanjem Riječi Božje? Isusovo obećanje vama je:
"Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Pomoćnika koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine" (Iv14,16-17).
Promotrite ovdje riječ "Pomoćnik". Kroz Duha Svetoga, Isus nam daje pomoć koja nam je potrebna da bismo mu bili poslušni.