GLAD ZA RIJEČJU BOŽJOM - Jim Cymbala

Kao što već znamo, kršćanska je crkva bila rođena kad je bio izliven Duh Sveti. Nevjerojatno, ali u satima nakon toga, tisuće su prihvatile vjeru i novi su vjernici pali u nadahnut novi ritam života zajednice. "Oni se posvetiše apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i molitvama" (Dj 2,42).

U početku se kršćanska nauka prenosila usmeno jer nije bilo napisanoga Novog zavjeta. Apostoli su govorili evanđelje i učenja koja su čuli od Isusa. To je bila Riječ Božja kojoj se rani vjernici "posvetiše".

Ta vrsta odanosti Riječi uvijek je vitalan znak da Duh Sveti radi u životu jedne osobe ili crkve. Vjernici imaju glad da čuju, čitaju, proučavaju i posebno da razumiju više o Riječi Božjoj.

To svakako ima smisla, s obzirom da je Duh Sveti bio onaj koji je nadahnuo Bibliju. On je bio autor koji je nadahnuo pisce. Biblija je njegova knjiga. Obično se Duhom nadzirani kršćani ne moraju prisiljavati čitati Bibliju; Duh im daje svetu glad za njom.

Duh Sveti je Duh istine, tako će nas on uvijek upućivati prema Božjoj istini. Kad netko ima malo zanimanja za Riječ ili kad je Pismo dosadno i zamorno crkvenom tijelu, to je znak da je nešto ozbiljno nesinkronizirano. Kad nemamo poštovanja za Riječ i njezin autoritet i kad se ne ponizimo da čujemo što Bog ima reći, na krivom smo putu.

Znam da je danas moguće okupiti velik broj ljudi u nedjelju bez snažnog naglaska na Riječ. Zapravo, mnogi ljudi koji sjede u crkvi mogu biti potpuno zadovoljni bez da čuju pažljivo biblijsko propovijedanje i izlaganje. Ali kad odlutamo od Riječi, misleći da možemo živjeti bez nje iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, prestajemo rasti duhovno i otvaramo se za duhovnu obmanu. Apostol Petar je napisao: "… tek rođena dječica, čeznite za onim čistim duhovnim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje" (1 Pt 2,2). Riječ Božja sadrži vitalnu duhovnu hranjivost koju trebamo svakoga dana kako bismo rasli u Kristu.


Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.