POD BOŽJOM KONTROLOM

U ove posljednje dane, oko Gospodnje nije uprto u svjetske sile, nego u crkvu Isusa Krista. Bog nije usredotočen na gospodarstvo, na jačanje svjetskih religija, na viku pogana. Prema Izaiji, narodi su Bogu "kao kap iz vedra" (Iz 40,15). Svi su oni pod njegovom suverenom vlašću i upravom.

Bog zna sve o terorističkim prijetnjama, ratovima i glasinama o ratovima. Njegova Riječ upozorava da će pogani bjesnjeti, sekularne sile pokušat će izopćiti kršćanstvo, a brzo rastući, antikristovi pokreti hvalisat će se da oni vladaju svijetom i uništavaju Isusove sljedbenike. Biblija za sve to kaže ovo:

"Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rote protiv Jahve i Pomazanika njegova: 'Skršimo okove njihove i jaram njihov zbacimo" (Ps 2,2-3). Ukratko: "Odbacimo sve moralne prepreke, sve moralne orijentire prošlosti."

Evo što je Božja reakcija na te zemaljske sile i ljude pod utjecajem demona: "Smije se onaj što na nebu stoluje, Gospod im se podruguje" (Ps 2,4). Kako god stvari očajnički izgledaju, sve su pod Božjom potpunom kontrolom.

Zahvalan sam za tu riječ iz Psalama. Sve više slušamo izvješća kako sekularizam istiskuje evanđeoske crkve u Europi; kako je islam najbrža rastuća religija na svijetu; kako homoseksualizam otima čitave denominacije; kako Kristova crkva postaje tako slaba da više nema nikakav utjecaj na društvo. Ali Riječ Božja izjavljuje: "Bog će na Kristu Stijeni sagraditi svoju Crkvu."

"Vrata pakla neće je nadvladati" (Mt 16,18). Ništa iz utrobe pakla ne može se nadati uništiti Kristovu crkvu. Njegovo oko uvijek je na svome narodu i kroz sve on upozorava sotonu i njegove horde: "Ne dotičite zjenicu moga oka"

"Ako li te napadnu, neće doći od mene; tko se na te digne, zbog tebe će pasti" (Iz 54,15). Vidite li što Bog ovdje govori? "Na vas će doći đavao. Neprijatelji iz pakla sabrat će se protiv vas. Ali sotona neće uspjeti."